Menu

ALO - Hoofdfase 2

Wat leuk dat je gekozen hebt voor een stage in het mbo bij het ROC Nijmegen. Tijdens je stage werk je ernaar toe om zelfstandig lessen te geven in de gymzaal en in het theorielokaal. De Opleidingsschool Nijmegen mbo vindt het heel belangrijk dat je zo goed mogelijk uitgerust wordt met de tools die je daarvoor nodig hebt. Daarom krijg je naast het curriculum op de HAN ook een programma aangeboden op het ROC (binnen de 2 stagedagen). Hiermee laten we je kennismaken met de kenmerken van het lesgeven op een mbo. Kenmerkend hierbij is dat jij de vaardigheid verwerft om de mbo-student te leren hoe zij anderen in beweging kunnen krijgen.

Begeleiding en Beoordeling

Alle stages worden begeleid door gecertificeerde werkplekbegeleiders binnen het team waarin jij stageloopt. Ze ondersteunen jou bij het realiseren van je stagedoelen en je krijgt advies over welke leeractiviteiten je kunt ondernemen. Ook helpen ze jou om de theorie aan jouw lespraktijk te koppelen, door het stellen van vragen. 

Bij de opleidingsschool vinden wij het belangrijk dat jij de ruimte krijgt om onderdeel te zijn van het onderwijsteam, op een manier die past bij jou en je stage. Ook hiervoor draagt jouw werkplekbegeleider zorg. Op deze manier ontdek je wie jij bent als docent en wat jouw visie is op lesgeven, maar ook hoe je bent als collega en wat jij kunt bijdragen in een team.

Als docent in het MBO heb je immers meerdere rollen. Je bent niet alleen docent, maar ook studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider en examinator.

In het beoordelen van jouw stage werken de stagedocent HAN-ALO, schoolopleider  en werkplekbegeleider samen. Een lesbezoek vindt plaats met een specifiek doel en kan worden aangevraagd door de stagedocent HAN-ALO, de werkplekbegeleider, de schoolopleider of de student zelf. De stagedocent HAN-ALO en de werkplekbegeleider zijn beiden betrokken bij de tussen- en eindbeoordeling van de student. Je wordt door hen samen beoordeeld op basis van de benodigde competenties en vaardigheden, die horen bij de eindkwalificaties van de verschillende stages.  

Opdrachten

 Als je stage loopt bij het ROC Nijmegen maak je deel uit van de Opleidingsschool. Los van de vereisten van de HAN met betrekking tot stage, dien je hier ook een aantal aanvullende opdrachten te maken. Onderstaand een overzicht van de opdrachten die je kunt verwachten:

1. Leerwerktaak werken op het MBO

2. Inhoudelijke leerwerktaak afhankelijk van cluster waar je stage loopt:

     A. Cluster Sport en Bewegen: beoordelen van leerlingen als onderdeel van het               Leerlingvolgsysteem

     B. Cluster Sport op Maat: organiseren van een complex evenement

    C. Cluster Dienstverlening: Maken van een groepsobservatie c.q. analyse en                     interventie middels handelingsgerichte diagnostiek

3. Het geven van theoretisch onderwijs in het MBO

Programma

Hier vind je het complete programma voor Hoofdfase 2 ALO schooljaar 2018/2019.  Je kunt in de kalender van deze site zien wanneer deze bijeenkomsten zijn en waarover ze gaan.

Op het weblog van de HAN-ALO vind je alle algemene en specifieke informatie omtrent stages zoals de stagehandleiding voor deze stage (=keuzestage Hoofdfase 2)

Ben je student en wil je precies weten in welk lokaal het plaatsvindt, dan klik je hier. Je komt dan op de sharepoint omgeving van ONmbo. Wil je deze planning aan jouw agenda toevoegen, zodat je altijd up to date blijft? Dan kun je hier een handleiding downloaden die je uitlegt hoe dat moet. 

ONderzoek

Formulieren

De beoordelingsformulieren en voorbeelden van een leerwerkplan/stagemap zijn op de site van de HAN-ALO.

Stagekaart

Op de site van Bureau extern vind je de informatie met betrekking tot jouw stage. Hierbij de link naar de Weblog van ALO.