Menu

Onboarding

Wat is onboarding?

Onboarding (instromen) is het proces waarin nieuwe medewerkers kennis krijgen over hun rol, hun team en onze organisatie. Met als doel dat zij zich onderdeel gaan voelen van ROC Nijmegen en een actieve bijdrage leveren.

Het onboardingsprogramma

Het programma bestaat onder andere uit (ontwikkel)gesprekken met de leidinggevende en met de mentor binnen het team. Daarnaast plan je zelf diverse meeloopactiviteiten in. Elke eerste dinsdag van de maand is er een informatiesessie onder de naam 'KennisKoek'. Hier worden relevante thema's besproken voor nieuwe medewerkers. Alle stafmedewerkers worden de eerste maand één dag per week (naar rato van de aanstelling) vrijgesteld van eigen werk om de organisatie te leren kennen en mee te lopen met het onderwijs. Om het eindpunt van het onboardingsprogramma te markeren, vindt er na circa drie maanden een gesprek plaats ("De 100 dagen reflectie"). In dit gesprek met de leidinggevende geeft de nieuwe medewerker antwoord op:

  • Wie heb je ontmoet?
  • Wat heb je ontdekt?
  • En wat heb je zelf te ontwikkelen?

Het verslag van dit gesprek vormt de start van de gesprekscyclus.