Menu

Opleidingsschool Nijmegen mbo

Spelen met de stof en het bedenken van nieuwe werkvormen. Een band opbouwen met studenten en oprecht in hen geïnteresseerd zijn. De lessen afstemmen op de beroepspraktijk waarvoor de mbo-student wordt opgeleid. Het zijn stuk voor stuk kwaliteiten die onmisbaar zijn bij een mbo-docent.

Lesgeven op een mbo is dan ook een vak apart. Het vraagt om een activerende beroepsgerichte didactiek, die studenten klaarstoomt voor de beroepspraktijk. Binnen de Opleidingsschool Nijmegen mbo (ONmbo) bereiden ROC Nijmegen en de HAN jou samen voor op dit dynamische vak.

ONmbo richt zich daarbij niet alleen op leraren in opleiding, maar begeleidt ook startende en zittende docenten op het ROC. Je bent immers als docent niet uitgeleerd zodra je een diploma op zak hebt. Of het nu gaat om de kwaliteit van het onderwijs, of om beroepsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen: als leraar in het mbo blijf je een leven lang leren!  

Anderen over de Opleidingsschool

“Op het vo zijn de leerlingen een stuk jonger, waardoor ik merkte dat ik tijdens mijn lessen ook veel bezig was met het ‘opvoeden van leerlingen’, zoals het corrigeren van ongewenst gedrag en het aanleren van bepaalde normen en waarden. Op het mbo zijn de studenten ouder en daardoor volwassener. Zo zitten er een aantal gemotiveerde studenten in de klas die tijdens de opleiding het onderste uit de kan willen halen. Natuurlijk zijn er ook studenten die Netflix belangrijker vinden dan mijn uitleg. Ik zal hier aanvankelijk wel iets van zeggen, maar laat de keuze en de gevolgen die dit heeft bij de student. Op het Vo voelde ik die ruimte niet en had ik het idee dat ik de studenten naar de finish moest trekken.””
Dirk over verschil tussen VO en MBO
“Je zit met verschillende opleidingen bij elkaar, en iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en good practices. Het was een unieke leerervaring, om die te kunnen delen en van elkaar te kunnen leren.
Naura over themabijeenkomsten
“Ik ben het afgelopen jaar erg enthousiast geworden over ROC Nijmegen en heb gesolliciteerd op een functie binnen mijn team. Hiervoor ben ik aangenomen, waardoor ik volgend jaar mag starten als volwaardig docent.
Dirk over werken bij ROC Nijmegen
“ Naast de begeleiding vanuit de HAN, ben ik tijdens het schrijven van mijn onderzoek begeleid door Lotte en Floortje. Ik vond dit erg prettig omdat zij echt tijd voor je vrij maken. Ze hebben zelf ervaring met onderzoeken en kunnen je dan bijvoorbeeld helpen met het juist schrijven van je verslag, of het zoeken naar theorie. Daarnaast werken zij al langer in het MBO en kennen ze alle ins- en outs van ROC Nijmegen. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het helder formuleren van je probleemstelling of onderzoeksgroep.”
Pien over ONderzoek
“Wat ik leuk vind aan het mbo is de indeling van de teams. Je hebt eigenlijk allemaal kleine ‘scholen’ binnen het ROC. Elk team is een eigen ‘school’. Hierdoor kun je veel beter contact leggen met collega’s. Op het vo kan het zo zijn dat je met 40 collega’s in de teamkamer zit. Dan heb je vooral contact met je eigen vakgroep. Bij het mbo heb je contact met alle collega’s binnen je team, en niet alleen met je eigen vakgroep maar ook met andere docenten.”
Anouk over verschil MBO en VO