Menu

Werkplekbegeleiding

Algemeen

Welkom bij ONmbo, de Opleidingsschool Nijmegen mbo. Fijn dat je samen met het ONmbo team aankomende docenten optimaal tot een professionele mbo-docent opleidt. Het ONmbo team staat je met raad en daad bij. 

WPL1

De kernvraag bij WPL1 is: “Kan en wil ik docent worden?” Deze fase staat in het teken van kennismaken met het docentschap, het geven van deellessen en het mbo op zich. Hierbij worden opdrachten aangereikt, waarmee de docent in opleiding zich op het brede werkveld van de (mbo-)docent oriënteert. Deze opdrachten worden onderzoeksmatig uitgevoerd waarbij de literatuur is voorgegeven. 

WPL2a

In WPL2a staat de rol van het onderwijzen centraal. Enkele onderwijsactiviteiten worden op advies van de WPB zelfstandig uitgevoerd. De koppeling met het beroep van de doelgroep wordt zichtbaar. Ook staat het formuleren van eigen leerdoelen centraal. Hierbij zoekt de docent in opleiding samen met zijn WPB en OB naar passende leerwerktaken en voert deze en de door de opleiding verplichte leertaken onderzoeksmatig uit (literatuur is hierbij voorgegeven). De presentatie ervan gebeurt op activerende wijze.

WPL2b

In WPL2b gebruikt de docent in opleiding activerende didactiek in zijn met meer eigen verantwoordelijkheid gekozen lessenserie. Hij wordt geadviseerd een BPV-bezoek uit te voeren om zo de beroepencontext van de doelgroep beter aan het eigen onderwijs te kunnen koppelen. De keuze van leerwerktaken stemt de docent in opleiding met zijn WPB af. De bijhorende literatuur is deels of globaal gegeven. In de uitvoering wordt de docent in opleiding ondersteund door de WPB en OB.

WPL3

In WPL3 verzorgt de docent in opleiding zelfstandig het onderwijs, waarin hij beroepsgerichte activerende didactiek toepast en examineert. Ook wordt geadviseerd dat hij de rol van duo-SLB op zich neemt. Hij kiest zelfstandig passende leerwerktaken en zoekt zelf de passende literatuur erbij. Hij wordt op afstand begeleid door de WPB, aan wie hij zijn keuzes verantwoordt. Bij het schrijven van zijn praktijkonderzoek wordt hij door de OB ondersteund. 

 

 

KOP-opleiding

In WPL2b gebruikt de docent in opleiding activerende didactiek in zijn met meer eigen verantwoordelijkheid gekozen lessenserie. Hij wordt geadviseerd een BPV-bezoek uit te voeren om zo de beroepencontext van de doelgroep beter aan het eigen onderwijs te kunnen koppelen. De keuze van leerwerktaken stemt de docent in opleiding met zijn WPB af. De bijhorende literatuur is deels of globaal gegeven. In de uitvoering wordt de docent in opleiding ondersteund door de WPB en OB.

In WPL3 verzorgt de docent in opleiding zelfstandig het onderwijs, waarin hij beroepsgerichte activerende didactiek toepast en examineert. Ook wordt geadviseerd dat hij de rol van duo-SLB op zich neemt. Hij kiest zelfstandig passende leerwerktaken en zoekt zelf de passende literatuur erbij. Hij wordt op afstand begeleid door de WPB, aan wie hij zijn keuzes verantwoordt. Bij het schrijven van zijn praktijkonderzoek wordt hij door de OB ondersteund. 

S&B - Hoofdfase 2

In Hoofdfase 2 gebruikt de docent in opleiding activerende didactiek in zijn met meer eigen verantwoordelijkheid gekozen lessenserie. Hij wordt geadviseerd een BPV-bezoek uit te voeren om zo de beroepencontext van de doelgroep beter aan het eigen onderwijs te kunnen koppelen. De keuze van leerwerktaken stemt de docent in opleiding met zijn WPB af. De bijhorende literatuur is deels of globaal gegeven. In de uitvoering wordt de docent in opleiding ondersteund door de WPB en OB.

S&B - Hoofdfase 3

In WPL3 verzorgt de docent in opleiding zelfstandig het onderwijs, waarin hij beroepsgerichte activerende didactiek toepast en examineert. Ook wordt geadviseerd dat hij de rol van duo-SLB op zich neemt. Hij kiest zelfstandig passende leerwerktaken en zoekt zelf de passende literatuur erbij. Hij wordt op afstand begeleid door de WPB, aan wie hij zijn keuzes verantwoordt. Bij het schrijven van zijn praktijkonderzoek wordt hij door de OB ondersteund. 

Minor

Tijdens de Minor gebruikt de docent in opleiding activerende didactiek in zijn met meer eigen verantwoordelijkheid gekozen lessenserie. Hij wordt geadviseerd een BPV-bezoek uit te voeren om zo de beroepencontext van de doelgroep beter aan het eigen onderwijs te kunnen koppelen. De keuze van leerwerktaken stemt de docent in opleiding met zijn WPB af. De bijhorende literatuur is deels of globaal gegeven. In de uitvoering wordt de docent in opleiding ondersteund door de WPB en OB.

Deeltijd

Een deeltijd-student begeleiden en opleiden gaat op dezelfde manier als een eerste-tweede- derde of vierdejaars stagiaire. Echter, er kunnen hier maatwerktrajecten gemaakt worden doordat de deeltijd-student werktijden heeft etc. Mits er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, volgt een deeltijd-student het programma van ONmbo. 

Zij-instromer - PDG