Menu

WPL 1

Het kiezen van jouw studie is de eerste van de vele keuzes die je nog zult maken tijdens je opleiding en je leven. Om de juiste keuze te maken moet je eerst weten wat er te kiezen valt. Hoe kun je weten waar je straks les wilt gaan geven, zonder te weten wat het onderwijs zoal te bieden heeft? Tijdens jouw eerste studiejaar is er de mogelijkheid om je te oriënteren op het MBO.

Na WPL1 kun je voor jezelf de vraag beantwoorden: “Kan en wil ik docent worden?”. 

Zo staat deze fase in het teken van kennismaken met het docent-zijn, het geven van deellessen en het middelbare beroepsonderwijs op zich. Je geeft tenminste 3 lessen en/of onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen. Ook voer je opdrachten uit, die je laten oriënteren op het brede werkveld van de (mbo-)docent. Deze opdrachten voer je samen met je medestudenten onder leiding van een docent van het ROC en een van HAN ILS onderzoeksmatig uit. 

Kortom: werkplekleren bij Opleidingsschool Nijmegen mbo is afwisselend, daagt je uit en geeft betekenis aan jouw vak!

Begeleiding en Beoordeling

Begeleidende bijeenkomsten - Tijdens werkplekleren 1 leer je samen met je medestudenten tijdens een door de opleidingsschool ontworpen en op locatie uitgevoerd programma ter ondersteuning van het succesvol doorlopen en afronden van het werkplekleren 1. Je gaat uit op onderzoek, probeert de theorie te koppelen aan de praktijk, ontwerpt en geeft deellessen, wisselt ervaringen uit en evalueert.

Individuele begeleiding - Je wordt begeleid door gecertificeerde werkplekbegeleiders binnen het team waarin jij Werkplekleren 1 uitvoert. Jij stelt leerdoelen in je leerwerkplan op en voert daarbij passende opdrachten uit. Je werkplekbegeleider en opleiders vanuit ONmbo helpen je hierbij en voeren begeleidingsgesprekken met jou. 

Beoordelen - Na ongeveer de helft van WPL1 krijg je van medestudenten en je opleiders feedforward over je leerwinst en je lesgeven. In het beoordelen van jouw stage op het einde van WPL1 werken de opleiders vanuit ONmbo en je werkplekbegleider samen. Zij beoordelen je op basis van de benodigde competenties en vaardigheden, die horen bij de eindkwalificaties van WPL1.  Bereid het gesprek inhoudelijk voor door de zelfevaluatie te schrijven en stuur deze uiterlijk 5 werkdagen voor het evaluatiegesprek aan de betrokkenen bij het gesprek. Het verslag van het gesprek laat je door je werkplekbegeleider ondertekenen. Hier vind je het formulier voor de tussenevaluatie en eindbeoordeling. Klik hier voor de procedure en werkwijze van ONmbo.

Opdrachten

 Tijdens de bijeenkomsten werk je aan opdrachten die je helpen de vraag: “Kan en wil ik leraar worden? te beantwoorden. Het programma van WPL1 vind je hier. 

Onderstaand vind je het overzicht aan leerwerktaken waar je tijdens WPL1 aan gaat werken. 

‚Äč 1.    Verschillen tussen mbo-studenten

 • Studenten gaan 13 december kennis maken met verschillende niveaus (niveau 2 of 4). Hierdoor krijgen ze zicht op de verschillende mbo-studenten.
 • Studenten moeten voor de leertaak 'Dossier: Oriëntatie op het beroep' mbo-studenten interviewen en hier op reflecteren. Hierdoor leren ze beter op welk niveau mbo-studenten communiceren, welke interesses ze hebben, wat ze motiveert, etc.

2.    Ontdek de verschillende rollen van de docent in het mbo

 • Studenten hebben (voor de leertaak 'Dossier: Oriëntatie op het beroep') op 29 november 2018 vijf mbo-docenten geïnterviewd in 'Het Café'. Dit waren docenten van verschillende opleidingen en van verschillende vakken. Hierdoor krijgen ze beter zicht op de rol van de docent in de ontwikkeling van de mbo-student en welke vaardigheden docenten nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het mbo. Studenten moeten voor de leertaak hier op reflecteren
 • Studenten moeten voor donderdag 6 december het kwalificatiedossier van de mbo docent doorlezen. Ze moeten vragen bedenken m.b.t. de 5e rol (m.b.t. BPV) en hun wpb'er hierop bevragen. Deze rol is gekozen omdat BPV begeleiding specifiek is voor het mbo (in vergelijking met het VO). Door dit door te lezen, hier les in te krijgen en minimaal één rol uit te diepen, krijgen studenten een beter beeld op wat er van een mbo-docent verwacht wordt.

3.    Een brede kijk op het MBO

 • Naast dat de studenten op verschillende opleidingen/ verschillende lessen gaan kijken, gaan ze in periode 3 op bezoek bij het Technovium en in Boxmeer. Hierdoor krijgen ze zicht op de verschillende onderdelen van het MBO
 • Studenten beginnen hun stage met het observeren van hun wpb (en vaak ook andere docenten). Ze gaan in overleg over het gedrag van de docent bij verschillende klassen en krijgen hierdoor zicht op het mbo.
 • Studenten gaan voor de leertaak 'Praktijkonderzoek in de school' in groepen observaties bij en interviews met docenten houden m.b.t. een onderwerp (Hoe motiveer je studenten, hoe corrigeer je studenten, hoe beloon je studenten).  Doordat ze dit in groepen doen, zullen ze data vergaren op verschillende niveaus en verschillende opleidingen. Door dit te vergelijken in dit onderzoek krijgen studenten beter zicht op de verschillen tussen opleidingen in het mbo, verschillen tussen docenten in het mbo en verschillen tussen mbo studenten.

4.    Verschillen tussen vo-student en mbo-student

 • Studenten gaan voor de leertaak 'Dossier: Oriëntatie op het beroep' mbo-studenten interviewen. Hierdoor krijgen ze kijk op het verschil tussen deze mbo-studenten en vo studenten (ze waren tot voorkort zelf veelal nog vo-student). Ze schrijven voor deze leertaak ook een reflectie op deze interviews (waarin hun visie op de mbo studenten naar boven komt).
 • Studenten hebben les in o.a. 'Het restaurant' en 'Het Café'. Ook de slotmanifestatie (afsluiting van de stage op 4 april 2019) zal in 'Het Café' plaatsvinden. Dit zijn twee prachtige leerbedrijven van ROC Nijmegen waar studenten zien hoe de praktijk in het curriculum van het mbo betrokken wordt.
 • Studenten gaan in het begin van de stage veel observeren in de klassen. Hier zien ze veel verschillen en veel gedrag van mbo studenten.

5.    BP& CO BeroepsPraktijkVorming begeleiding mbo-student

..............

6.    De mbo docent als begeleider bij de BeroepsPraktijkVorming

 • Studenten moeten voor donderdag 6 december (week 2.4) het kwalificatiedossier van de mbo docent doorlezen. Ze moeten vragen bedenken m.b.t. de 5e rol (m.b.t. BPV) en hun wpb;er hierop bevragen. Deze rol is gekozen omdat BPV begeleiding specifiek is voor het mbo (in vergelijking met het VO) en bovendien raakte het licht aan deze leerwerktaken welke qua niveau te hoog waren voor wpl1 (Hoofdfase en eindfase). Door dit door te lezen, hier les in te krijgen en minimaal één rol uit te diepen, krijgen studenten een beter beeld op wat er van een mbo-docent verwacht wordt. Een deel van de leerwerktaak is verwerk door de opdracht die ze mee hebben gekregen in deze bijeenkomst.

Programma

Hier vind je het complete inhoudelijke programma voor wpl1 schooljaar 2018/2019. Je kunt in de kalender van deze site zien wanneer deze bijeenkomsten zijn en waarover ze gaan.

Ben je student en wil je precies weten in welk lokaal een bijeenkomst plaatsvindt, dan klik je hier. Je komt dan op de sharepoint omgeving van ONmbo. Wil je deze planning aan jouw agenda toevoegen, zodat je altijd up to date blijft? Dan kun je hier een handleiding downloaden die je uitlegt hoe dat moet. 

ONderzoek

Een onderzoekende houding is heel belangrijk; door vragen te stellen blijf je leren. Dit is voor de ONmbo een eigenschap die aandacht nodig heeft.  Tijdens werkplekleren 1 voer je met behulp van je opleiders en medestudenten opdrachten onderzoeksmatig uit.

Formulieren

De volgende documenten zijn ook via de site van bureau extern te vinden:

Stagekaart

Op de site van Bureau extern vind je de huidige stagekaart. Hierin staat onder andere

 • de duur van de stage
 • de periode
 • hoeveel uur begeleiding er beschikbaar is
 • welke dagen
 • hoeveel lessen etc.
 •  en verwachtingen aan de aankomende docent, werkplekbegeleider en school-/instituutsopleider voor, tijdens en in de afsluitende fase van het werkplekleren.