Menu

ALO

Welkom op de stagevacaturebank van Onmbo. ONmbo is dé mbo opleidingsschool in de regio Nijmegen. Collega’s van ROC Nijmegen, HAN Sport & Bewegen (HAN-ALO) en HAN Instituut voor Leraar en School (HAN-ILS) leiden hier gezamenlijk eerste- (HAN-ALO) en tweedegraads docenten op. In deze stagevacaturebank staan alle stagevacatures voor komend schooljaar. 

SportOpMaat (Hoofdfase 2 of 3)

ROC Nijmegen werkt samen met de HAN (ILS en ALO) om jullie leertraject nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking die we ONmbo noemen biedt naast je stageplek nog een aantal extra mogelijkheden:

 • Intervisie samen met alle ALO studenten op ROC Nijmegen
 • Begeleiding door een opgeleide werkplekbegeleider
 • Begeleiding bij onderzoek (hoofdfase 3) door collega’s die bekend zijn met de MBO context.
 • Mogelijkheid voor lesobservaties en Video Interactie Begeleiding.

Voor meer informatie over ONmbo kun je vinden op: www.onmbo.nl

Je stageplek zal plaats vinden bij Sport op Maat(SOM). SOM is een verplicht
sportkeuze programma voor alle 1e, 2e en 3 jaar studenten van ROC Nijmegen en is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van het gehele sport-, beweeg en leefstijlaanbod (dit is geen opleiding binnen ROC Nijmegen). SportOpMaat wilt studenten bewust maken van een gezonde leefstijl en stimuleren om een leven lang actief te bewegen.

Dit ga je doen (korte omschrijving van de taken)

 • Begeleiden en coachen van ROC-studenten van alle opleidingen en op alle niveaus 
 • Organiseren en verzorgen van de leefstijllessen en sportclinics
 • Voortgang studenten bijhouden en communiceren naar betrokkenen en zo nodig studieloopbaanbegeleider
 • Organiseren en begeleiden van diverse sportieve evenementen

Dit ben jij (korte omschrijving wat je voor student verwacht)
Je bent op de hoogte van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van bewegen, sport en gezonde leefstijl. Je weet van aanpakken, je durft je mening te geven, je bent zelfstandig maar je kunt ook in een team functioneren. Heb jij het enthousiasme, de kennis en de vaardigheden om onze studenten in beweging krijgen?

Wij bieden jou (korte omschrijving hoe de begeleiding eruit ziet)
Een gevarieerde stage waarin je het MBO onderwijs en de studenten echt leert kennen. Ruimte om jezelf te ontwikkelen in diverse aspecten van het bewegingsonderwijs op het MBO.  Je word begeleid door een team van enthousiaste vakdocenten bewegen, sport en leefstijl en hebt daarnaast een werkplekbegeleider waarmee je wekelijks contact hebt.  Meer weten? Bekijk ook onze introfilm; https://youtu.be/QPJcnOAPhUI

Onderzoek
In je hoofdfase 3 traject werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Je vraagstuk is relevant voor het sport- en bewegingsonderwijs, en richt zich op talentherkenning en -ontwikkeling, voeding óf leefstijl en gezondheid. Bij ROC Nijmegen / ONmbo vinden wij het leerzaam om jouw onderzoekkwaliteiten in te zetten voor vraagstukken die leven binnen onze organisatie. Het zou mooi zijn als je onderzoek plaats vindt in de Mbo context. Het uiteindelijk onderzoek stem je samen met je begeleiders af.

Soort stage + duur
Hoofdfase 3 (lint) of Hoofdfase 2 (periode 1 en 2)

Standplaats
Nijmegen

Contactpersoon en gegevens.
Stagebegeleider sport op maat: Jarno van Kevelaar
Contactgegevens: J.vankevelaar@roc-nijmegen.nl

Schoolopleider ROC Nijmegen: Gijs van Wanrooij
Contactgegevens: g.vanwanrooij@roc-nijmegen.nl / 0642102384

Hoe solliciteer ik?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden voor een stageplek binnen onze opleiding? Stuur dan jouw CV en een overtuigende sollicitatiebrief naar stagebegeleider  SportOpMaat: Jarno Kevelaar

Vanuit de binnengekomen brieven zal een selectie worden gemaakt en zullen er sollicitatiegesprekken worden ingepland. Deze vinden plaats in de laatste weken van de maand mei!

 

Opleiding Dienstverlening Nijmegen (hoofdfase 2 of 3)

ROC Nijmegen werkt samen met de HAN (ILS en ALO) om jullie leertraject nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking die we ONmbo noemen biedt naast je stageplek nog een aantal extra mogelijkheden:

 • Intervisie samen met alle ALO studenten op ROC Nijmegen
 • Begeleiding door een opgeleide werkplekbegeleider
 • Begeleiding bij onderzoek (hoofdfase 3) door collega’s die bekend zijn met de MBO context.
 • Mogelijkheid voor lesobservaties en Video Interactie Begeleiding.

Voor meer informatie over ONmbo kun je vinden op: www.onmbo.nl

Je stageplek zal plaats vinden bij de opleiding Dienstverlening (niveau 2). Nadat de studenten een halfjaar georiënteerd hebben kiezen ze een van de 3 uitstroomprofielen: Medewerker facilitaire dienstverlening, Helpende zorg en welzijn of Medewerker Sport & Recreatie. De 1,5 jaar daarna krijgen ze les en gaan ze op stage binnen hun profiel.  

Dit ga je doen (korte omschrijving van de taken)
Lessen die je kunt geven aan de 1stejaars: 

 • Je geeft oriënterende lessen in het profiel Medewerker Sport & Recreatie. De studenten leren hier het profiel kennen (periode 1 & 2) 
 • Je geeft het vak Werkplaats. Hier leren we studenten creatief denken, uit hun comfort zone komen en kijken naar zichzelf en de ander. Deze lessen zijn in de gymzaal en thema’s als show, toneel en poppenkast komen voorbij (periode 1 t/m 4) 
 • Je geeft didactieklessen waarbij de studenten leren lesgeven aan elkaar. Dit kan in de fitness, maar ook in de zaal zijn (periode 3 & 4) 
 • Je geeft lessen eigen vaardigheid, hierin behandelen we diverse sporten (periode 3 & 4) 

Lessen die je kunt geven aan de 2dejaars: 

 • Je geeft didactieklessen. Hierin bouwen we door op het lesgeven uit leerjaar 1 met als eindpunt individueel een les kunnen geven/begeleiden aan een klein groepje deelnemers (periode 1 t/m 4)
 • Je geeft fitnesslessen (periode 1 & 2) 
 • Je geeft praktijklessen in de zaal a.d.h.v. lesvoorbereidingen met als doel de studenten leren hoe een lesvoorbereiding eruit moet zien (periode 1 & 2) 
 • Je geeft theorielessen over trainingsleer, werken in de recreatiebranche, veiligheid, gezonde leefstijl, voeding en didactiek (periode 1 t/m 4) 

Naast deze lessen moet je ook openstaan om bijvoorbeeld lessen rekenen of SLB gerichte lessen te verzorgen.

Dit ben jij (korte omschrijving wat je voor student verwacht)
Wij zoeken jou als jij een student bent die zelfstandig is en zijn/haar weg vind in een groot team van ongeveer 45 collega’s. Daarnaast is een sociale houding in ons team heel belangrijk. Niet alleen tegenover de collega’s, maar ook juist tegenover de studenten. Ben jij bereid om te investeren in een band met onze studenten en uitdagingen uit te gaan in het begeleiden van hen? Dan zoeken we jou! 

Wij bieden jou (korte omschrijving hoe de begeleiding eruit ziet)
De begeleiding door 5 fanatieke collega’s met ALO achtergrond die voornamelijk de lessen voor profiel Medewerker Sport & Recreatie verzorgen. Je zult 1 vaste stagebegeleider hebben, maar bij meerdere collega’s lessen gaan geven. 

Onderzoek
In je hoofdfase 3 traject werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Je vraagstuk is relevant voor het sport- en bewegingsonderwijs, en richt zich op talentherkenning en -ontwikkeling, voeding óf leefstijl en gezondheid. Bij ROC Nijmegen / ONmbo vinden wij het leerzaam om jouw onderzoekkwaliteiten in te zetten voor vraagstukken die leven binnen onze organisatie. Het zou mooi zijn als je onderzoek plaats vindt in de Mbo context. Het uiteindelijk onderzoek stem je samen met je begeleiders af.

De volgende onderzoeksthema’s zijn op dit moment relevant bij ROC Nijmegen:

 • Coaching
 • Gepersonaliseerd onderwijs
 • Versnellen/vertragen

Soort stage + duur
Hoofdfase 3 (lint) of Hoofdfase 2 (periode 1 en 2)

Standplaats
Nijmegen

Hoe solliciteer ik?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden voor een stageplek binnen onze opleiding? Stuur dan jouw CV en een overtuigende sollicitatiebrief naar stagebegeleider dienstverlening: Wouter Bouwman

Vanuit de binnengekomen brieven zal een selectie worden gemaakt en zullen er sollicitatiegesprekken worden ingepland.

Contactpersoon en gegevens.
Stagebegeleider Wouter Bouwman
Contactgegevens: w.bouwman@roc-nijmegen.nl / 0640871893

Schoolopleider ROC Nijmegen: Gijs van Wanrooij
Contactgegevens: g.vanwanrooij@roc-nijmegen.nl / 0642102384

 

Opleiding Sport en Bewegen Boxmeer (Hoofdfase 2 )

ROC Nijmegen werkt samen met de HAN (ILS en ALO) om jullie leertraject nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking die we ONmbo noemen biedt naast je stageplek nog een aantal extra mogelijkheden:

 • Intervisie samen met alle ALO studenten op ROC Nijmegen
 • Begeleiding door een opgeleide werkplekbegeleider
 • Begeleiding bij onderzoek (hoofdfase 3) door collega’s die bekend zijn met de MBO context.
 • Mogelijkheid voor lesobservaties en Video Interactie Begeleiding.

Voor meer informatie over ONmbo kun je vinden op: www.onmbo.nl

Je stageplek zal plaats vinden bij de opleiding Sport en Bewegen (niveau 4) in Boxmeer. Studenten leren hoe je mensen aan het bewegen krijgt. Van kinderen met overgewicht tot zieke ouderen en zittende werknemers. In het eerste studiejaar krijgen studenten naast algemene vakken, veel theorie en praktijk gericht op sportgebied. Denk o.a. aan lesgeven, organiseren en fysiologie & anatomie. Daarnaast lopen de studenten stage. In leerjaar 1 gebeurd dit bij een sportvereniging en in leerjaar 2 en leerjaar 3 is dit profielgericht. De student leert verschillende doelgroepen te coachen en te begeleiden. Na leerjaar 1 wordt er een keuze gemaakt voor een profiel: Buurt, Onderwijs en Sport, Sport en Bewegingsagogie of Sport, Bewegen en Gezondheid.

Dit kun je gaan doen (korte omschrijving van de taken)
Lessen die je kunt geven aan de 1stejaars: 

 • Aanbieden van sport- en spelvakken in de praktijk. Dit zijn verschillende sporten.
 • Les- en leidinggeven, studenten coachen en begeleiden om voor de groep te staan.
 • Organiseren, wat komt er allemaal bij kijken als je een sportdag organiseert?
 • Lessen over het menselijk lichaam, fysiologie & anatomie.
 • Studenten coachen tijdens hun studieloopbaan.
 • Voorbereiden op stage aan de hand van verschillende opdrachten.

Lessen die je kunt geven aan de 2de jaars en 3de jaars: 

 • Vanuit de verschillende profielen worden er lessen aangeboden. Zowel in de theorie als in de praktijk. Dit kan variëren van fitness tot basisschool tot mensen met een beperking.
 • Bij het profiel Buurt, Onderwijs en Sport richt je je met name op het voorbereiden en uitvoeren van gymlessen en naschoolse activiteiten. Daarnaast werk je samen met externe partijen in de BOS-driehoek om bewegen te stimuleren bij de jeugd.
 • Bij het profiel Sport, Bewegen en Gezondheid richt je je met name op het voorbereiden en uitvoeren van lessen in de fitness en hoe je bij mensen kan inspelen op een gezonde leefstijl. Voeding is hier ook een belangrijk onderwerp in.
 • Verschillende keuzedelen die studenten hebben gekozen.
 • Studieloopbaan gerelateerde lessen.

Dit ben jij (korte omschrijving wat je voor student verwacht)
Wij zoeken jou als jij een student bent die zelfstandig is en zijn/haar weg vind in een klein team van ongeveer 10 directe collega’s. Daarnaast is een sociale houding in ons team heel belangrijk. Niet alleen tegenover de collega’s, maar ook juist tegenover de studenten. Ben jij bereid om te investeren in een band met onze studenten en uitdagingen uit te gaan in het begeleiden van hen? Dan zoeken we jou! 

Wij bieden jou (korte omschrijving hoe de begeleiding eruit ziet)
De begeleiding door 5 fanatieke collega’s met ALO achtergrond die voornamelijk de lessen verzorgen bij de opleiding. Je zult 1 vaste stagebegeleider hebben, maar bij meerdere collega’s lessen gaan geven. 

Soort stage + duur
Hoofdfase 2 (periode 1 /2 en 3/4)

Standplaats
Boxmeer

Hoe solliciteer ik?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden voor een stageplek binnen onze opleiding? Stuur dan jouw CV en een overtuigende sollicitatiebrief naar stagebegeleider  Sport & Bewegen: Tom Kessels

Vanuit de binnengekomen brieven zal een selectie worden gemaakt en zullen er sollicitatiegesprekken worden ingepland.

Contactpersoon en gegevens.
Stagebegeleider Tom Kessels

Contactgegevens:  t.kessels@roc-nijmegen.nl / 0640994427

Schoolopleider ROC Nijmegen: Gijs van Wanrooij
Contactgegevens: g.vanwanrooij@roc-nijmegen.nl / 0642102384