Menu

ALO

Welkom op de stagevacaturebank van Onmbo. ONmbo is dé mbo opleidingsschool in de regio Nijmegen. Collega’s van ROC Nijmegen, HAN Sport & Bewegen (HAN-ALO) en HAN Instituut voor Leraar en School (HAN-ILS) leiden hier gezamenlijk eerste- (HAN-ALO) en tweedegraads docenten op. In deze stagevacaturebank staan alle stagevacatures voor komend schooljaar. 

Sport Op Maat (Hoofdfase 2)

ROC Nijmegen werkt samen met de HAN (ILS en ALO) om jullie leertraject nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking die we ONmbo noemen biedt naast je stageplek nog een aantal extra mogelijkheden:

 • Intervisie samen met alle ALO studenten op ROC Nijmegen
 • Begeleiding door een opgeleide werkplekbegeleider
 • Begeleiding bij onderzoek (hoofdfase 3) door collega’s die bekend zijn met de MBO context.
 • Mogelijkheid voor lesobservaties en Video Interactie Begeleiding.

Voor meer informatie over ONmbo kun je vinden op: www.onmbo.nl

Je stageplek zal plaats vinden bij Sport op Maat(SOM). SOM is een verplicht
sportkeuze programma voor alle 1e, 2e en 3 jaar studenten van ROC Nijmegen en is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van het gehele sport-, beweeg en leefstijlaanbod (dit is geen opleiding binnen ROC Nijmegen). Sport Op Maat wilt studenten bewust maken van een gezonde leefstijl en stimuleren om een leven lang actief te bewegen.

Dit ga je doen (korte omschrijving van de taken)

 • Begeleiden en coachen van ROC-studenten van alle opleidingen en op alle niveaus 
 • Organiseren en verzorgen van de leefstijllessen en sportclinics
 • Voortgang studenten bijhouden en communiceren naar betrokkenen en zo nodig studieloopbaanbegeleider
 • Organiseren en begeleiden van diverse sportieve evenementen

Dit ben jij (korte omschrijving wat je voor student verwacht)
Je bent op de hoogte van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van bewegen, sport en gezonde leefstijl. Je weet van aanpakken, je durft je mening te geven, je bent zelfstandig maar je kunt ook in een team functioneren. Heb jij het enthousiasme, de kennis en de vaardigheden om onze studenten in beweging krijgen?

Wij bieden jou (korte omschrijving hoe de begeleiding eruit ziet)
Een gevarieerde stage waarin je het MBO onderwijs en de studenten echt leert kennen. Ruimte om jezelf te ontwikkelen in diverse aspecten van het bewegingsonderwijs op het MBO.  Je wordt begeleid door een team van enthousiaste vakdocenten bewegen, sport en leefstijl en hebt daarnaast een werkplekbegeleider waarmee je wekelijks contact hebt.  Meer weten? Bekijk ook onze introfilm; https://youtu.be/QPJcnOAPhUI

Onderzoek
In je hoofdfase 3 traject werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Je vraagstuk is relevant voor het sport- en bewegingsonderwijs, en richt zich op talentherkenning en -ontwikkeling, voeding óf leefstijl en gezondheid. Bij ROC Nijmegen / ONmbo vinden wij het leerzaam om jouw onderzoekkwaliteiten in te zetten voor vraagstukken die leven binnen onze organisatie. Het zou mooi zijn als je onderzoek plaats vindt in de Mbo context. Het uiteindelijk onderzoek stem je samen met je begeleiders af.

Soort stage + duur
Hoofdfase 2 (periode 1 en 2)

Standplaats
Nijmegen

Contactpersoon en gegevens.
Stagebegeleider sport op maat: Jarno van Kevelaar
Contactgegevens: J.vankevelaar@roc-nijmegen.nl

Schoolopleider ROC Nijmegen: Gijs van Wanrooij
Contactgegevens: g.vanwanrooij@roc-nijmegen.nl / 0642102384

Hoe solliciteer ik?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden voor een stageplek binnen onze opleiding? Stuur dan jouw CV en een overtuigende sollicitatiebrief naar stagebegeleider  Sport Op Maat: Jarno Kevelaar

Vanuit de binnengekomen brieven zal een selectie worden gemaakt en zullen er sollicitatiegesprekken worden ingepland. Deze vinden plaats in de laatste weken van de maand mei!

 

Opleiding Dienstverlening Nijmegen (hoofdfase 2)

ROC Nijmegen werkt samen met de HAN (ILS en ALO) om jullie leertraject nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking die we ONmbo noemen biedt naast je stageplek nog een aantal extra mogelijkheden:

 • Intervisie samen met alle ALO studenten op ROC Nijmegen
 • Begeleiding door een opgeleide werkplekbegeleider
 • Begeleiding bij onderzoek (hoofdfase 3) door collega’s die bekend zijn met de MBO context.
 • Mogelijkheid voor lesobservaties en Video Interactie Begeleiding.

Voor meer informatie over ONmbo kun je vinden op: www.onmbo.nl

Je stageplek zal plaats vinden bij de opleiding Dienstverlening (niveau 2). Nadat de studenten 10 weken georiënteerd hebben kiezen ze een van de 3 uitstroomprofielen: Medewerker Facilitaire Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn of Medewerker Sport & Recreatie. Het resterende deel van de (in principe) 2-jarige opleiding krijgen ze les en gaan ze op stage binnen hun profiel.

Dit ga je doen (korte omschrijving van de taken)
Lessen die je kunt geven aan de 1stejaars: 

· Je geeft oriënterende lessen in het profiel Medewerker Sport & Recreatie. De studenten leren hier het profiel kennen (periode 1)
· Je geeft het vak Werkplaats. Hier leren we studenten creatief denken, uit hun comfort zone komen en kijken naar zichzelf en de ander. Deze lessen zijn in de gymzaal en thema’s als show, toneel en poppenkast komen voorbij (periode 1 t/m 4)
·Je geeft didactieklessen waarbij de studenten leren lesgeven aan elkaar. Dit kan in de fitness, maar ook in de zaal zijn (periode 2, 3 & 4)
· Je geeft lessen eigen vaardigheid, hierin behandelen we diverse sporten (periode 3 & 4)
· Je geeft theorielessen over trainingsleer, werken in de recreatiebranche, veiligheid, gezonde leefstijl, voeding en didactiek (periode 1 t/m 4)

Lessen die je kunt geven aan de 2dejaars: 

· Je geeft didactieklessen. Hierin bouwen we door op het lesgeven uit leerjaar 1 met als eindpunt individueel een les kunnen geven/begeleiden aan een klein groepje deelnemers (periode 1 t/m 4)
· Je geeft fitnesslessen (periode 1 & 2)
· Je geeft praktijklessen in de zaal a.d.h.v. lesvoorbereidingen met als doel de studenten leren hoe een lesvoorbereiding eruit moet zien en hoe je aan de hand van een lesvoorbereiding goed een les kan draaien (periode 1 & 2)
Je geeft theorielessen over trainingsleer, werken in de recreatiebranche, veiligheid, gezonde leefstijl, voeding en didactiek (periode 1 t/m 4)

Naast deze lessen moet je ook openstaan om bijvoorbeeld lessen rekenen of SLB gerichte lessen te verzorgen en bieden we de ruimte als je jezelf nog breder wil oriënteren binnen de vakken die we aanbieden.

Dit ben jij (korte omschrijving wat je voor student verwacht)
Wij zoeken jou als jij een student bent die zelfstandig is en zijn/haar weg vind in een groot team van ongeveer 45 collega’s. Daarnaast is een sociale houding in ons team heel belangrijk. Niet alleen tegenover de collega’s, maar ook juist tegenover de studenten. Ben jij bereid om te investeren in een band met onze studenten en uitdagingen uit te gaan in het begeleiden van hen? Dan zoeken we jou! 

Wij bieden jou (korte omschrijving hoe de begeleiding eruit ziet)
De begeleiding door 5 fanatieke collega’s met ALO achtergrond die voornamelijk de lessen voor profiel Medewerker Sport & Recreatie verzorgen. Je zult 1 vaste stagebegeleider hebben, maar bij meerdere collega’s lessen gaan geven. 

Onderzoek
In je hoofdfase 3 traject werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Je vraagstuk is relevant voor het sport- en bewegingsonderwijs, en richt zich op talentherkenning en -ontwikkeling, voeding óf leefstijl en gezondheid. Bij ROC Nijmegen / ONmbo vinden wij het leerzaam om jouw onderzoekkwaliteiten in te zetten voor vraagstukken die leven binnen onze organisatie. Het zou mooi zijn als je onderzoek plaats vindt in de Mbo context. Het uiteindelijk onderzoek stem je samen met je begeleiders af.

De volgende onderzoeksthema’s zijn op dit moment relevant bij ROC Nijmegen:
· Coaching
· Flexibel en uitdagend onderwijs
· Versnellen/vertragen

Soort stage + duur
Hoofdfase 2 (periode 1 en 2)

Standplaats
Nijmegen

Hoe solliciteer ik?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden voor een stageplek binnen onze opleiding? Stuur dan jouw CV en een overtuigende sollicitatiebrief naar stagebegeleider dienstverlening: Wouter Bouwman

Vanuit de binnengekomen brieven zal een selectie worden gemaakt en zullen er sollicitatiegesprekken worden ingepland.

Contactpersoon en gegevens.
Stagebegeleider Wouter Bouwman
Contactgegevens: w.bouwman@roc-nijmegen.nl / 0640871893

Schoolopleider ROC Nijmegen: Gijs van Wanrooij
Contactgegevens: g.vanwanrooij@roc-nijmegen.nl / 0642102384

 

Opleiding Sport en Bewegen Nijmegen (Hoofdfase 3)

ROC Nijmegen werkt samen met de HAN (ILS en ALO) om jullie leertraject nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking die we ONmbo noemen biedt naast je stageplek nog een aantal extra mogelijkheden:

 • Intervisie samen met alle ALO studenten op ROC Nijmegen
 • Begeleiding door een opgeleide werkplekbegeleider
 • Begeleiding bij onderzoek (hoofdfase 3) door collega’s die bekend zijn met de MBO context.
 • Mogelijkheid voor lesobservaties en Video Interactie Begeleiding.

Voor meer informatie over ONmbo kun je vinden op: www.onmbo.nl

De opleiding Sport en Bewegen
Je stageplek zal plaats vinden bij de opleiding Sport en Bewegen (niveau 4). De opleiding is een driejarige opleiding en richt zich vanaf leerjaar 2 op drie verschillende profielen:

- Coördinator Buurt Onderwijs en Sport. BOS doelgroepen zijn met name kinderen uit het onderwijs, buurtbewoners met een achterstand in sportparticipatie en leden binnen het verenigingsleven. Doel is om sportparticipatie te verhogen.

- Coördinator Bewegingsagogiek. BAG doelgroepen zijn met name specifieke doelgroepen vanuit verschillende zorgsectoren. Denk hierbij aan de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, verslavingszorg en het gevangeniswezen. Doel is sport te gebruiken als middel voor het werken aan hulpvragen van de cliënten.

- Coördinator Sport Bewegen en Gezondheid. SBG doelgroepen zijn met name mensen die een gezonde leefstijl nastreven. Denk hierbij aan leden van een fitness of cliënten van een voedingsconsulent. Doel is sport te gebruiken voor het nastreven van een gezonde leefstijl.

In het eerste studiejaar krijgen studenten naast algemene vakken, ook veel praktijklessen gericht op verschillende sporten en de profielen. Daarnaast loopt de student stage en krijgt hij/zij les op een werkplek, namelijk “De sportvereniging”. De student leert hier de doelgroepen te coachen en te begeleiden in de desbetreffende sport en sportevenementen te organiseren voor deze werkplek.

Dit ga je doen!
Lessen die je kunt geven aan de 1ste-jaars: 

 • Je geeft praktijk lessen binnen het vak Sport Eigenvaardigheid gericht op de 6 sportdomeinen: Atletiek, Turnen, Vechtsporten, Spelsporten, Zwemmen en Dans.
 • Je geeft het vak Werkplekleren. Hier koppelen we behandelde theorie met de sportvereniging en laten we praktische opdrachten uitvoeren zoals het organiseren van een sportevenement. 
 • Je geeft theorie & praktijklessen voor Basiskerntaak 1 Lesgeven en Basiskerntaak 2 Organiseren van een sportevenement.  

Lessen die je kunt geven aan de 2de of 3de-jaars: 

 • Je geeft profielgerichte praktijklessen binnen de profielen BAG, BOS of SBG.
 • Je geeft keuzedeellessen gericht op 1 van de 12 keuzedelen die passend aansluiten bij jouw ervaring en interesses.

  Onderzoek
  Onderzoek In je hoofdfase 3 traject werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Je vraagstuk is relevant voor het sport- en bewegingsonderwijs, en richt zich op talentherkenning en -ontwikkeling, voeding óf leefstijl en gezondheid. Bij ROC Nijmegen / ONmbo vinden wij het leerzaam om jouw onderzoekkwaliteiten in te zetten voor vraagstukken die leven binnen onze organisatie. Het zou mooi zijn als je onderzoek plaats vindt in de MBO-context. Het uiteindelijk onderzoek stem je samen met je begeleiders af.

  · De volgende onderzoeksthema’s zijn op dit moment relevant bij ROC Nijmegen:
  · - Hybride leren opzetten binnen alle profielen en keuzedelen.
  · - Trendsporten en profielgerichtsporten voor de 1e-jaars studenten.
  · - Beoordelen van praktijkgerichte competenties middels rubrics.
  · - Eigen inbreng altijd welkom.

Dit ben jij!
Een proactieve student die met veel enthousiasme voor een groep durft te staan. Een collega binnen het team Sport en Bewegen die zijn mening durft te delen en meedenkt in het ontwikkelen van ons onderwijs. De band die jij als lesgever hebt met de studenten is bij ons, binnen het MBO-onderwijs, enorm belangrijk en pedagogische kwaliteiten staan dus hoog in het vaandel. Daarnaast vinden wij het een pre als jij al ervaring hebt opgebouwd binnen onze profielen of keuzedelen vanuit het werkveld of voorgaande opleidingen.

Wij bieden jou!
De begeleiding vanuit een enthousiast en jong team met ALO achtergrond die voornamelijk de lessen voor profiel Sport & Bewegen leerjaar 1 verzorgen. Je zult 1 vaste stagebegeleider hebben, maar bij meerdere collega’s lessen gaan geven. 

Daarnaast bieden wij jou de uitdaging om naast je lesgeefkwaliteiten ook jouw organisatorische kwaliteiten verder te ontwikkelen middels het organiseren van sportevenementen voor onze 1e-jaars studenten.

Onderzoek
In je hoofdfase 3 traject werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Je vraagstuk is relevant voor het sport- en bewegingsonderwijs, en richt zich op talentherkenning en -ontwikkeling, voeding óf leefstijl en gezondheid. Bij ROC Nijmegen / ONmbo vinden wij het leerzaam om jouw onderzoekkwaliteiten in te zetten voor vraagstukken die leven binnen onze organisatie. Het zou mooi zijn als je onderzoek plaats vindt in de MBO-context. Het uiteindelijk onderzoek stem je samen met je begeleiders af.

De volgende onderzoeksthema’s zijn op dit moment relevant bij ROC Nijmegen:

- Hybride leren opzetten binnen alle profielen en keuzedelen.
- Trendsporten en profielgerichtsporten voor de 1e-jaars studenten.
- Beoordelen van praktijkgerichte competenties middels rubrics.
- Eigen inbreng altijd welkom.

Hoe solliciteer ik?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden voor een stageplek binnen onze opleiding? Stuur dan jouw CV en een overtuigende sollicitatiebrief naar stagebegeleider  Sport & Bewegen: Yannick Theloesen. 

Vanuit de binnengekomen brieven zal een selectie worden gemaakt en zullen er sollicitatiegesprekken worden ingepland. Deze wordenin begin juni gevoerd. 

Soort stage + duur
Hoofdfase 3 (lint), 3 dagen in de week.

Standplaats
Nijmegen

Contactpersoon en gegevens.
Stagebegeleider:                                Yannick Theloesen
Contactgegevens:                              y.theloesen@roc-nijmegen.nl
                                                                06-38163217

Schoolopleider ROC Nijmegen:         Gijs van Wanrooij
Contactgegevens:                               g.vanwanrooij@roc-nijmegen.nl 
                                                                 0642102384

 

Opleiding Sport en Bewegen Nijmegen (Hoofdfase 2)

ROC Nijmegen werkt samen met de HAN (ILS en ALO) om jullie leertraject nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking die we ONmbo noemen biedt naast je stageplek nog een aantal extra mogelijkheden:

 • Intervisie samen met alle ALO studenten op ROC Nijmegen
 • Begeleiding door een opgeleide werkplekbegeleider
 • Begeleiding bij onderzoek (hoofdfase 3) door collega’s die bekend zijn met de MBO context.
 • Mogelijkheid voor lesobservaties en Video Interactie Begeleiding.

Voor meer informatie over ONmbo kun je vinden op: www.onmbo.nl

De opleiding Sport en Bewegen
Je stageplek zal plaats vinden bij de opleiding Sport en Bewegen (niveau 4). De opleiding is een driejarige opleiding en richt zich vanaf leerjaar 2 op drie verschillende profielen:

- Coördinator Buurt Onderwijs en Sport. BOS doelgroepen zijn met name kinderen uit het onderwijs, buurtbewoners met een achterstand in sportparticipatie en leden binnen het verenigingsleven. Doel is om sportparticipatie te verhogen.

- Coördinator Bewegingsagogiek. BAG doelgroepen zijn met name specifieke doelgroepen vanuit verschillende zorgsectoren. Denk hierbij aan de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, verslavingszorg en het gevangeniswezen. Doel is sport te gebruiken als middel voor het werken aan hulpvragen van de cliënten.

- Coördinator Sport Bewegen en Gezondheid. SBG doelgroepen zijn met name mensen die een gezonde leefstijl nastreven. Denk hierbij aan leden van een fitness of cliënten van een voedingsconsulent. Doel is sport te gebruiken voor het nastreven van een gezonde leefstijl.

In het eerste studiejaar krijgen studenten naast algemene vakken, ook veel praktijklessen gericht op verschillende sporten en de profielen. Daarnaast loopt de student stage en krijgt hij/zij les op een werkplek, namelijk “De sportvereniging”. De student leert hier de doelgroepen te coachen en te begeleiden in de desbetreffende sport en sportevenementen te organiseren voor deze werkplek.

Dit ga je doen!

Lessen die je kunt geven aan 1ste jaars:

 • Je geeft praktijk lessen binnen het vak Sport Eigenvaardigheid gericht op de 6 sportdomeinen: Atletiek, Turnen, Vechtsporten, Spelsporten, Zwemmen en Dans.
 • Je geeft het vak Werkplekleren. Hier koppelen we behandelde theorie met de sportvereniging en laten we praktische opdrachten uitvoeren zoals het organiseren van een sportevenement. 
 • Je geeft theorie & praktijklessen voor Basiskerntaak 1 Lesgeven en Basiskerntaak 2 Organiseren van een sportevenement.  

Lessen die je kunt geven aan de 2de of 3de-jaars: 

 • Je geeft profielgerichte praktijklessen binnen de profielen BAG, BOS of SBG.
 • Je geeft keuzedeellessen gericht op 1 van de 12 keuzedelen die passend aansluiten bij jouw ervaring en interesses.

Dit ben jij!
Een proactieve student die met veel enthousiasme voor een groep durft te staan. Een collega binnen het team Sport en Bewegen die zijn mening durft te delen en meedenkt in het ontwikkelen van ons onderwijs. De band die jij als lesgever hebt met de studenten is bij ons, binnen het MBO-onderwijs, enorm belangrijk en pedagogische kwaliteiten staan dus hoog in het vaandel. Daarnaast vinden wij het een pre als jij al ervaring hebt opgebouwd binnen onze profielen of keuzedelen vanuit het werkveld of voorgaande opleidingen.

Wij bieden jou!
De begeleiding vanuit een enthousiast en jong team met ALO achtergrond die voornamelijk de lessen voor profiel Sport & Bewegen leerjaar 1 verzorgen. Je zult 1 vaste stagebegeleider hebben, maar bij meerdere collega’s lessen gaan geven. Daarnaast bieden wij jou de uitdaging om naast je lesgeefkwaliteiten ook jouw organisatorische kwaliteiten verder te ontwikkelen middels het organiseren van sportevenementen voor onze 1e-jaars studenten.

Hoe solliciteer ik?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden voor een stageplek binnen onze opleiding? Stuur dan jouw CV en een overtuigende sollicitatiebrief naar stagebegeleider  Sport & Bewegen: Yannick Theloesen

Vanuit de binnengekomen brieven zal een selectie worden gemaakt en zullen er sollicitatiegesprekken worden ingepland. Deze vinden plaats begin juni. 

Soort stage + duur
Hoofdfase 2 (periode 1 / 2 of 3 / 4)

Standplaats
Nijmegen

Contactpersoon en gegevens.
Stagebegeleider:                                Yannick Theloesen
Contactgegevens:                              y.theloesen@roc-nijmegen.nl
                                                                06-38163217

Schoolopleider ROC Nijmegen:         Gijs van Wanrooij
Contactgegevens:                               g.vanwanrooij@roc-nijmegen.nl 
                                                                 0642102384

Opleiding Sport en Bewegen Boxmeer (Hoofdfase 3)

ROC Nijmegen werkt samen met de HAN (ILS en ALO) om jullie leertraject nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking die we ONmbo noemen biedt naast je stageplek nog een aantal extra mogelijkheden:

 • Intervisie samen met alle ALO studenten op ROC Nijmegen
 • Begeleiding door een opgeleide werkplekbegeleider
 • Begeleiding bij onderzoek (hoofdfase 3) door collega’s die bekend zijn met de MBO context.
 • Mogelijkheid voor lesobservaties en Video Interactie Begeleiding.

Voor meer informatie over ONmbo kun je vinden op: www.onmbo.nl

Je stageplek zal plaats vinden bij de opleiding Sport en Bewegen (niveau 4) in Boxmeer. Studenten leren hoe je mensen aan het bewegen krijgt. Van kinderen met overgewicht tot zieke ouderen en zittende werknemers. In het eerste studiejaar krijgen studenten naast algemene vakken, veel theorie en praktijk gericht op sportgebied. Denk o.a. aan lesgeven, organiseren en fysiologie & anatomie. Daarnaast lopen de studenten stage. In leerjaar 1 gebeurd dit bij een sportvereniging en in leerjaar 2 en leerjaar 3 is dit profielgericht. De student leert verschillende doelgroepen te coachen en te begeleiden. Na leerjaar 1 wordt er een keuze gemaakt voor een profiel: Buurt, Onderwijs en Sport, Sport en Bewegingsagogie of Sport, Bewegen en Gezondheid.

Dit kun je gaan doen (korte omschrijving van de taken)
Lessen die je kunt geven aan de 1stejaars: 

 • Aanbieden van sport- en spelvakken in de praktijk. Dit zijn verschillende sporten.
 • Les- en leidinggeven, studenten coachen en begeleiden om voor de groep te staan.
 • Organiseren, wat komt er allemaal bij kijken als je een sportdag organiseert?
 • Lessen over het menselijk lichaam, fysiologie & anatomie.
 • Studenten coachen tijdens hun studieloopbaan.
 • Voorbereiden op stage aan de hand van verschillende opdrachten.

Lessen die je kunt geven aan de 2de jaars en 3de jaars: 

 • Vanuit de verschillende profielen worden er lessen aangeboden. Zowel in de theorie als in de praktijk. Dit kan variëren van fitness tot basisschool tot mensen met een beperking.
 • Bij het profiel Buurt, Onderwijs en Sport richt je je met name op het voorbereiden en uitvoeren van gymlessen en naschoolse activiteiten. Daarnaast werk je samen met externe partijen in de BOS-driehoek om bewegen te stimuleren bij de jeugd.
 • Bij het profiel Sport, Bewegen en Gezondheid richt je je met name op het voorbereiden en uitvoeren van lessen in de fitness en hoe je bij mensen kan inspelen op een gezonde leefstijl. Voeding is hier ook een belangrijk onderwerp in.
 • Verschillende keuzedelen die studenten hebben gekozen.
 • Studieloopbaan gerelateerde lessen.

Dit ben jij (korte omschrijving wat je voor student verwacht)
Wij zoeken jou als jij een student bent die zelfstandig is en zijn/haar weg vind in een klein team van ongeveer 10 directe collega’s. Daarnaast is een sociale houding in ons team heel belangrijk. Niet alleen tegenover de collega’s, maar ook juist tegenover de studenten. Ben jij bereid om te investeren in een band met onze studenten en uitdagingen uit te gaan in het begeleiden van hen? Dan zoeken we jou! 

Wij bieden jou (korte omschrijving hoe de begeleiding eruit ziet)
De begeleiding door 5 fanatieke collega’s met ALO achtergrond die voornamelijk de lessen verzorgen bij de opleiding. Je zult 1 vaste stagebegeleider hebben, maar bij meerdere collega’s lessen gaan geven. 

Onderzoek
In je hoofdfase 3 traject werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Je vraagstuk is relevant voor het sport- en bewegingsonderwijs, en richt zich op talentherkenning en -ontwikkeling, voeding óf leefstijl en gezondheid. Bij ROC Nijmegen / ONmbo vinden wij het leerzaam om jouw onderzoekkwaliteiten in te zetten voor vraagstukken die leven binnen onze organisatie. Het zou mooi zijn als je onderzoek plaats vindt in de Mbo context. Het uiteindelijk onderzoek stem je samen met je begeleiders af.

Soort stage + duur
Hoofdfase 3 hele schooljaar

Standplaats
Boxmeer

Hoe solliciteer ik?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden voor een stageplek binnen onze opleiding? Stuur dan jouw CV en een overtuigende sollicitatiebrief naar stagebegeleider  Sport & Bewegen: Tom Kessels

Vanuit de binnengekomen brieven zal een selectie worden gemaakt en zullen er sollicitatiegesprekken worden ingepland.

Contactpersoon en gegevens.
Stagebegeleider Tom Kessels
Contactgegevens:  t.kessels@roc-nijmegen.nl / 0640994427

Schoolopleider ROC Nijmegen: Gijs van Wanrooij
Contactgegevens: g.vanwanrooij@roc-nijmegen.nl / 0642102384

 

Opleiding Sport en Bewegen Boxmeer (Hoofdfase 2 )

ROC Nijmegen werkt samen met de HAN (ILS en ALO) om jullie leertraject nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking die we ONmbo noemen biedt naast je stageplek nog een aantal extra mogelijkheden:

 • Intervisie samen met alle ALO studenten op ROC Nijmegen
 • Begeleiding door een opgeleide werkplekbegeleider
 • Begeleiding bij onderzoek (hoofdfase 3) door collega’s die bekend zijn met de MBO context.
 • Mogelijkheid voor lesobservaties en Video Interactie Begeleiding.

Voor meer informatie over ONmbo kun je vinden op: www.onmbo.nl

Je stageplek zal plaats vinden bij de opleiding Sport en Bewegen (niveau 4) in Boxmeer. Studenten leren hoe je mensen aan het bewegen krijgt. Van kinderen met overgewicht tot zieke ouderen en zittende werknemers. In het eerste studiejaar krijgen studenten naast algemene vakken, veel theorie en praktijk gericht op sportgebied. Denk o.a. aan lesgeven, organiseren en fysiologie & anatomie. Daarnaast lopen de studenten stage. In leerjaar 1 gebeurd dit bij een sportvereniging en in leerjaar 2 en leerjaar 3 is dit profielgericht. De student leert verschillende doelgroepen te coachen en te begeleiden. Na leerjaar 1 wordt er een keuze gemaakt voor een profiel: Buurt, Onderwijs en Sport, Sport en Bewegingsagogie of Sport, Bewegen en Gezondheid.

Dit kun je gaan doen (korte omschrijving van de taken)
Lessen die je kunt geven aan de 1stejaars: 

 • Aanbieden van sport- en spelvakken in de praktijk. Dit zijn verschillende sporten.
 • Les- en leidinggeven, studenten coachen en begeleiden om voor de groep te staan.
 • Organiseren, wat komt er allemaal bij kijken als je een sportdag organiseert?
 • Lessen over het menselijk lichaam, fysiologie & anatomie.
 • Studenten coachen tijdens hun studieloopbaan.
 • Voorbereiden op stage aan de hand van verschillende opdrachten.

Lessen die je kunt geven aan de 2de jaars en 3de jaars: 

 • Vanuit de verschillende profielen worden er lessen aangeboden. Zowel in de theorie als in de praktijk. Dit kan variëren van fitness tot basisschool tot mensen met een beperking.
 • Bij het profiel Buurt, Onderwijs en Sport richt je je met name op het voorbereiden en uitvoeren van gymlessen en naschoolse activiteiten. Daarnaast werk je samen met externe partijen in de BOS-driehoek om bewegen te stimuleren bij de jeugd.
 • Bij het profiel Sport, Bewegen en Gezondheid richt je je met name op het voorbereiden en uitvoeren van lessen in de fitness en hoe je bij mensen kan inspelen op een gezonde leefstijl. Voeding is hier ook een belangrijk onderwerp in.
 • Verschillende keuzedelen die studenten hebben gekozen.
 • Studieloopbaan gerelateerde lessen.

Dit ben jij (korte omschrijving wat je voor student verwacht)
Wij zoeken jou als jij een student bent die zelfstandig is en zijn/haar weg vind in een klein team van ongeveer 10 directe collega’s. Daarnaast is een sociale houding in ons team heel belangrijk. Niet alleen tegenover de collega’s, maar ook juist tegenover de studenten. Ben jij bereid om te investeren in een band met onze studenten en uitdagingen uit te gaan in het begeleiden van hen? Dan zoeken we jou! 

Wij bieden jou (korte omschrijving hoe de begeleiding eruit ziet)
De begeleiding door 5 fanatieke collega’s met ALO achtergrond die voornamelijk de lessen verzorgen bij de opleiding. Je zult 1 vaste stagebegeleider hebben, maar bij meerdere collega’s lessen gaan geven. 

Soort stage + duur
Hoofdfase 2 (periode 1 /2 en 3/4)

Standplaats
Boxmeer

Hoe solliciteer ik?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden voor een stageplek binnen onze opleiding? Stuur dan jouw CV en een overtuigende sollicitatiebrief naar stagebegeleider  Sport & Bewegen: Tom Kessels

Vanuit de binnengekomen brieven zal een selectie worden gemaakt en zullen er sollicitatiegesprekken worden ingepland.

Contactpersoon en gegevens.
Stagebegeleider Tom Kessels

Contactgegevens:  t.kessels@roc-nijmegen.nl / 0640994427

Schoolopleider ROC Nijmegen: Gijs van Wanrooij
Contactgegevens: g.vanwanrooij@roc-nijmegen.nl / 0642102384