Menu

Inductie

Ben jij een leraar of onderwijsinstructeur met minder dan twee jaar mbo-werkervaring? Dan kom je in aanmerking voor het inductieprogramma. Dit is een tweejarig begeleidingsprogramma waarin je wordt ondersteund in je professionele en persoonlijke ontwikkeling als leraar.

Wat is inductie?

De eerste fase van je docentschap bij een ROC staat bol van de nieuwe ervaringen. Lesgeven binnen het MBO is een vak apart en vraagt veel jou als startende leraar of instructeur. ROC Nijmegen wil jou dan ook zo goed mogelijk begeleiden in deze eerste en belangrijke fase. Het programma is erop gericht om jouw ontwikkeling te stimuleren, zorg te dragen voor je welzijn en uitval te voorkomen. Daarmee leggen wij samen met jou een goede basis voor jouw professionele ontwikkeling als beginnend leraar.

Voor wie ONdersteuning?

Alle startende leraren en instructeurs met minder dan twee jaar mbo-onderwijservaring komen in aanmerking voor het inductieprogramma. Hieronder verstaan wij de:

  • Beginnend leraar die onlangs is afgestudeerd aan een lerarenopleiding.
  • Schoolwisselaar met een onderwijsbevoegdheid, die onderwijservaring heeft opgedaan op een andere MBO of VO of PO.
  • Zij-instromer. Iemand uit het werkveld die veel vakkennis heeft, maar (nog) niet pedagogisch didactisch is geschoold. 

Hoe willen we dit bereiken?

Creëren van een doorgaande, structurele, systematische professionaliseringslijn voor de aankomend, beginnende en ervaren leraar.

Beginnende leraren worden adequaat begeleid bij en tijdens de start van hun loopbaan in het mbo. Leren van en met andere beginnende leraren is structureel ingebed, evenals het thema ‘enculturatie’. Dit wordt vormgegeven in een inductietraject met bijbehorend inductieprogramma. 

De beginnende leraar is bekend met de beroepspraktijk waarvoor hij/zij studenten mede opleidt en zet deze kennis in om contextrijk leren voor de ROC-studenten vorm te geven.

De beginnende leraar wordt in het eerste jaar 6,25% minder ingezet op lessen en taken zodat hij/zij deel kan nemen aan de activiteiten vanuit het inductieprogramma. In het tweede jaar krijgen de deelnemers ook 6,25% lesreductie.

De coaching is na het eerste jaar afgerond en desgewenst kan er deelgenomen worden aan intervisiebijeenkomsten. Ook zijn er diverse workshops in het programma opgenomen. 

Hoe ziet het programma eruit?

Samen met een coach maak je als beginnend leraar een programma op maat. Vaste onderdelen van het programma zijn onder andere:

  • een mentor binnen het team voor operationele zaken
  • een coach buiten het team voor het verder ontwikkelen van teaching skills
  • lesbezoeken door de coach
  • meelopen met een vakdocent, informatie over stagen (BPV) en loopbaanbegeleiding

Dit programma neemt af in intensiteit naarmate je verder bent in het traject. 

Wat levert het op?

Met het volgen van het inductieprogramma ontwikkel je een lerende en onderzoekende houding, die je meeneemt in het vervolg van je docentschap. Ook draagt het programma bij aan minder uitval bij startende leraren.

Doelstellingen

Het verhogen van het welbevinden van de beginnende leraren om hen te behouden voor het onderwijs.

Het leggen van een goede basis voor professionele ontwikkeling en verdieping van de beginnende leraar.