Menu

Zij-instromer

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Ben jij goed in je vak? En wil je jouw kennis, ervaring, vaardigheden en enthousiasme inzetten, om jonge mensen op te leiden binnen je vakgebied? Dan is het halen van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) iets voor jou. Met dit getuigschrift zet je de stap van professional naar docent in het middelbaar beroepsonderwijs.     

Voor wie?

Om deel te nemen aan onze PDG-opleiding heb je een HBO- of WO-diploma nodig, of tenminste drie jaar relevante werkervaring in jouw vakgebied, op aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.  Daarnaast dien je een aanstelling te hebben als docent bij een mbo-school van minimaal 0,4 fte, of een stageplek op een mbo-school waar je 8 klokuren lesgeeft, voor de duur van de opleiding. Binnen twee jaar dien je de PDG-opleiding te hebben afgerond.

Uitgangspunten

Samen opleiden - Het PDG-traject maakt deel uit van de Opleidingsschool Nijmegen mbo (ONMbo), een samenwerking van de lerarenopleiding van de HAN en ROC Nijmegen. Binnen de opleidingsschool zijn de mbo-scholen en de HAN samen verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de PDG-opleiding.

Blended leren - De PDG-opleiding sluit zo goed mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk van de mbo-docent. Daarom heeft de opleiding een flexibel en blended karakter. Dit betekent dat het onderwijs bestaat uit een combinatie van contactonderwijs, online leren en leren op de werkplek. 

Maatwerk - Om aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte en -vraag van de cursist is flexibilisering en maatwerk gewenst. Dit is mogelijk door te werken met leerarrangementen waarin modules en leerwegonafhankelijke toetsen de mogelijkheid bieden om toe te werken naar het beoogde eindresultaat.

De opleiding

De PDG-opleiding is opgebouwd uit 3 modules (Zie ‘Programma’ voor meer details):

  • beroepsgerichte leeromgeving
  • beroepsgericht begeleiden 
  • kwaliteit van de beroepspraktijk.
     

De totale studielast is 60ec, wat gelijk staat aan een tijdsinvestering van 18 maanden.

ONtwikkelplan - Centraal binnen de PDG-opleiding is dat je zelf eigenaar bent van je leerproces. Je start het traject dan ook met het opstellen van een eigen ontwikkelplan. Dat doe je aan de hand van de vraag: wat moet ik nog ontwikkelen om een startbekwaam mbo-docent te worden? Dit ontwikkelplan vormt de basis voor de leerroute die je gaat volgen. De inhoud van de leerroute bepaal je samen met een opleider van de HAN en de schoolopleider en teamleider van de mbo-school waar je werkt.

Leeruitkomsten - De opleiding bestaat uit drie modules die elk zijn onderverdeeld in zogenaamde leeruitkomsten. Onder leeruitkomsten verstaan wij de inhoud en het niveau van kennis, inzicht en vaardigheden, die vereist zijn om een bepaald aantal studiepunten te behalen.

Begeleiding - Om jou goed te begeleiden bij het ontwikkelen van de beroepstaken- en rollen die horen bij een mbo-docent, organiseren we twintig contactdagen. Daarnaast krijg je begeleiding bij het leren op de werkplek binnen de mbo-school waar je lesgeeft. Het je eigen maken van de beroepstaken en het afronden van de opdrachten is een proces waar steeds voorbereidend werk voor nodig is. Je stemt dit proces af met de opleiders en je werkplekbegeleiders. Bij het leren in de verschillende omgevingen hoort ook dat je je verdiept in de literatuur.

Beoordeling - Voor elke module krijg je een diploma of certificaat, wanneer je de vereiste leeruitkomsten hebt behaald. Na het volgen van alle modules ga je aan de hand van jouw eigen ontwikkelingsgerichte portfolio in gesprek met een opleider van de HAN en een collega uit het werkveld. Met dit gesprek rond je de opleiding af.

Duur van de opleiding - In maximaal twee jaar rond je de opleiding af, maar het kan ook korter duren. Ook hier geldt weer het uitgangspunt dat je zelf eigenaar bent van je leerproces: jijzelf bepaalt hoeveel tijd je nodig hebt om een startbekwaam mbo-docent te worden.

Programma

De opleiding is opgebouwd uit drie eenheden van leeruitkomsten:

1. Beroepsgerichte leeromgeving (BL): beroepsgericht vakdidactisch ontwerpen en toetsen van leerarrangementen:

BL 1.1                 Ontwerpen van beroepsgerichte leereenheden

BL 1.2.1             Organiseren van activerende leereenheden en begeleidingsprocessen in de groep

BL 1.2.2             Ontwikkelen van de eigen docentbekwaamheden

BL 1.3.1             (Her)ontwerpen van een toetsinstrument

BL 1.3.2             Ontwikkelen van de eigen beoordelingsbekwaamheid

2. Beroepsgericht begeleiden van het leren tijdens de leerloopbaan (BB):

BB 2.1                Coachen van studenten tijdens de leerloopbaan

BB 2.2.1            Voorbereiding op de beroepspraktijkvorming

BB 2.2.2            Begeleiding tijdens de BPV

3. ONderzoeken van de kwaliteit van de beroepsopleiding en de eigen professionaliteit (OP):

OP 3.1                Onderzoek van de eigen onderwijspraktijk

OP 3.2                Professioneel leiderschap

Voor het maatgerichte traject van de PDG geldt het volgende: voor elke module krijgt de cursist een diploma of certificaat, wanneer hij de vereiste leeruitkomsten heeft behaald. Na het volgen van alle modules gaat hij aan de hand van het eigen ontwikkelingsgerichte portfolio in gesprek met een opleider van de HAN en een collega uit het werkveld. Met dit gesprek rondt hij de opleiding af.