Menu

Deeltijd

Je hebt al een baan in het onderwijs en wilt je tweedegraads bevoegdheid halen. Dan is er de mogelijkheid om dit via een deeltijdtraject te realiseren. Bij ONmbo krijg je de juiste begeleiding. Elke dag kun je opnieuw de brug slaan tussen de theorie die je krijgt aangeboden op de HAN krijgt en hoe je dit in de praktijk kunt zetten. Je weet als geen ander hoe belangrijk het is om jouw vakkennis levendig te maken en te plaatsen binnen het beroep dat de studenten gaan uitvoeren. Het is een zware taak om naast een baan ook nog de competenties van een leraar te verwerven. Met de juiste begeleiding, curriculum en beoordeling kan ONmbo een belangrijk rol spelen in het realiseren van jouw doelen.

Een deeltijdopleiding geeft mogelijkheid tot maatwerk. Je volgt het programma van ONmbo, mits er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt met je.

Opdrachten

                                                                                                            INLEVEREN OPDRACHTEN

Als je stage loopt bij het ROC Nijmegen maak je deel uit van de Opleidingsschool. Los van de vereisten van de HAN met betrekking tot stage, dien je hier ook een aantal aanvullende opdrachten te maken. Onderstaand een overzicht van de opdrachten die je kunt verwachten:

  1. Leerwerktaken MBO
  2. Video-opnames
  3. Tweewekelijkse reflecties

Leerwerktaken MBO - Ongeacht het stage-type dat je volgt, maak je 1 MBO-specifieke leerwerktaak. Bepaal de keuze voor deze leerwerktaak met behulp van jouw leerwerkplan en in overleg met je werkplekbegeleider. Deze laatste zal jouw leerwerktaak ook beoordelen.

Een leerwerktaak is een authentieke, hele en unieke taak, die de individuele student tijdens het werkplekleren besluit uit te voeren, om binnen de vastgestelde beroepstaken de vereiste competenties te ontwikkelen en te verwerven. De verzameling van de leerwerktaken vind je op de website van Bureau Extern. Hier zijn zowel de algemene als de MBO-specifieke leerwerktaken te vinden. De MBO-specifieke leerwerktaken zijn gebaseerd op het kwalificatiedossier van de MBO docent waarin de verschillende rollen en taken die een MBO-docent uitvoert uiteen gezet zijn. 

Video-opnames - Als je je LIO stage volgt bij ROC Nijmegen of je doet de KOP-opleiding, maak je drie lesopnames; aan het begin, het midden en het eind van jouw stageperiode. Alle overige stagevarianten maken twee lesopnamen. De lesopnamen bespreek je met je werkplekbegeleider. Desgewenst kan ook de schoolopleider vragen om een opname.

Reflectie - Elke twee weken maak je een reflectie die je aan de werkplekbegeleider en de schoolopleider stuurt. Je kunt hiervoor het format gebruiken dat HAN ILS tijdens de les aanbiedt.

Programma

Je kunt in de kalender van deze site zien wanneer deze bijeenkomsten zijn en waarover ze gaan.

Ben je student en wil je precies weten in welk lokaal het plaatsvindt, dan klik je hier. Je komt dan op de sharepoint omgeving van ONmbo. Wil je deze planning aan jouw agenda toevoegen, zodat je altijd up to date blijft? Dan kun je hier een handleiding downloaden die je uitlegt hoe dat moet. 

ONderzoek

Onderzoek doen binnen een praktijkgerichte organisatie is onderdeel van jouw stage. ONmbo heeft aparte onderzoekskringen waar je terecht kunt met jouw vragen over jouw onderzoek en waar ze je ondersteunen gedurende het hele proces. De begeleiding bestaat uit een samenwerking tussen lerarenopleiders van de HAN en medewerkers van ROC Nijmegen. In de kalender vind je terug wanneer de onderzoekskringen gepland zijn.

Formulieren

De beoordelingsformulieren en voorbeelden van een leerwerkplan zijn op de site van bureau extern te vinden.

Stagekaart

Op de site van Bureau extern vind je de huidige stagekaart. Hierin staat onder andere

  • de duur van de stage
  • de periode
  • hoeveel uur begeleiding er beschikbaar is
  • welke dagen
  • hoeveel lessen etc.