Menu

Communicatie op tussen- en eindbeoordeling

1 november 2018

Bij de tussen- en eindbeoordeling zijn de student, de werkplekbegeleider en de schoolopleider aanwezig. Volg onderstaande stappen om de beoordeling en administratieve afronding ervan zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

  1. De student nodigt de werkplekbegeleider en de schoolopleider minimaal 3 weken van te voren uit voor het beoordelingsgesprek en reserveert een geschikte ruimte
  2. De student en de werkplekbegeleider leveren minimaal 5 werkdagen van te voren hun voorbereiding aan bij de schoolopleider. Voor de student is dat de zelfevaluatie, voor de werkplekbegeleider is dat het woordrapport met de gearceerde rubrics.  
  3.  De schoolopleider en werkplekbegeleider hebben contact over opvallende zaken uit de voorbereiding en blikken vooruit op het oordeel
  4. Het beoordelingsgesprek vindt plaats waarbij aan het einde het oordeel onderbouwd wordt toegelicht aan de student. Zowel de werkplekbegeleider als de schoolopleider ondertekenen de beoordeling.
  5. De student schrijft een beknopt verslag van het beoordelingsgesprek conform onderdeel 5 van de zelfevaluatie en laat dit tekenen door de werkplekbegeleider en de schoolopleider
  6. De student plaatst de getekende beoordeling én de getekende zelfevaluatie in zijn/haar persoonlijke digitale map. Tevens levert de student deze documenten aan bij zijn/haar opleiding op het ILS volgens de daar geldende afspraken.

Belangrijk: De instituutsopleider tekent alléén een eindbeoordeling die al is voorzien van de handtekeningen van de werkplekbegeleider en schoolopleider. Dat kan digitaal via emailadres r.romijnders@han.nl

     7. De instituutsopleider voert op het ILS het cijfer van de eindbeoordeling in na         het signaal van de student dat minimaal de volgende documenten gearchiveerd zijn in zijn/haar persoonlijke digitale map:

- Getekende zelfevaluatie tussenbeoordeling inclusief beknopt verslag beoordelingsgesprek

- Getekend woordrapport en gearceerde rubrics tussenbeoordeling

- Getekende zelfevaluatie eindbeoordeling inclusief beknopt verslag beoordelingsgesprek

- Getekend woordrapport en gearceerde rubrics eindbeoordeling