Menu

Komende activiteiten - Inductie 2e jaars

Wat is BOM nu eigenlijk precies? In het kader van het inductietraject is er o...

HOE??…….ZO!! ROC inspiratiebijeenkomst over onderzoek en design...

nadere info over inhoud en locatie volgt ...

inhoudelijke informatie en locatie volgt ...

Workshop Kwaliteitszorg binnen ROCN en PDCA, verzorgd door Renneke ter Braak en ...

Afgelopen activiteiten 2020 - Inductie 2e jaars

Slagen op het ROC? Hoe doe je dat? CGI? COE? OER? DEC? Boom? PV? VC? PVB? Het...

Dit ONmbo jaar starten we op een andere wijze. Alle studenten en werkplekbegelei...