Menu

Zo leiden wij op

Zoals in onze visie benoemd, willen we binnen ONmbo gezamenlijk aankomend eerste- en tweedegraads docenten opleiden. Hiervoor benutten wij binnen ONmbo onze unieke context als ROC om docenten in opleiding kennis te laten maken met het mbo. Daarnaast kunnen ze ervaring opdoen en zich, gebaseerd op de bekwaamheidseisen, bekwamen als docent binnen onze opleidingsschool. We leiden gezamenlijk op naar de eindkwalificaties van de lerarenopleiding. In aansluiting op onze context, maken we gebruik van het  kwalificatiedossier-mbo-docent , als leidraad om studenten ook voor te bereiden op lesgeven in het mbo.

Zoals beschreven in het kwalificatiedossier-mbo-docent en in de visie van ROC Nijmegen en HAN ILS, blijft de (mbo-)docent zich een leven lang ontwikkelen. Om naar dit doel toe te werken is het relevant de docent in opleiding een kritisch onderzoekende houding aan te leren waarin hij de theorie en de praktijk kan koppelen en steeds meer de regie over zijn eigen ontwikkeling neemt, in the lead is. Zodoende hebben we een onderzoeksleerlijn in ons curriculum opgenomen die afgestemd is op de fase van de opleiding en de leerbehoeftes van de individuele student.

Een mbo-docent kenmerkt zich door de verschillende rollen van dit beroep uit te kunnen voeren en is in staat het eigen onderwijs in dienst te stellen van het opleiden tot het beroep van de doelgroep. Het kennismaken en ervaring kunnen opdoen met de verschillende rollen van de mbo-docent en het toepassen van beroepsgerichte activerende didactiek zijn daarom uitgangspunten van ONmbo.

ONmbo kent de volgende leertrajecten:
Voltijd lerarenopleiding ILS (4 jaar) waarin WPL1 in jaar 1, WPL2a in jaar 2, WPL2b in  jaar 3 en WPL3 in jaar 4 uitgevoerd worden.

Deeltijd lerarenopleiding ILS (ca. 3 jaar) waarin WPL1 in jaar 1, WPL2 jaar 2 en WPL3 in jaar 3 uitgevoerd worden. Deze opleiding kent veel maatwerktrajecten.

KOP- lerarenopleiding ILS (1 jaar) waarin WPL1 en WPL2 in de eerste helft van het jaar en WPL3 in de tweede helft van het jaar worden uitgevoerd.

Minor ‘lesgeven’ (half jaar) waarin WPL2 wordt uitgevoerd.

Voltijd lerarenopleiding S&B (4 jaar) waarbij hoofdfase 2 in jaar 3 en hoofdfase 3 in jaar 4 worden uitgevoerd.

PDG-traject ILS voor zij-instromers (max. 2 jaar), waarin de lerende in dienst ca. 1,5-2 jaar samen worden opgeleid.

Tweejarig inductie-traject voor startende collega’s.