Menu

Zij-instromer - PDG

De student in beeld

Het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift is een duaal traject dat door ROC Nijmegen aangeboden wordt aan startende docenten die vanuit het beroepenveld de overstap willen maken naar het beroepsonderwijs, zogeheten zij-instromers en aan mbo-docenten die nog geen bevoegdheid hebben. Om deel te kunnen nemen aan dit traject dienen de cursisten minimaal 3 jaar werkervaring te hebben in het beroep waartoe zij de mbo-studenten opleiden, over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau te beschikken en minimaal 0,4 fte in dienst te zijn van ROC Nijmegen.

Begeleiden en opleiden

Het PDG traject is een duaal traject. Dit houdt in dat cursisten voor de helft van de opleiding worden opgeleid in de eigen werkomgeving, het eigen team. De andere helft van de opleiding wordt door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in 20 bijeenkomsten vormgegeven en door de cursist middels zelfstudie.

Gedurende anderhalf jaar werken de cursisten aan zeven beroepsgerichte producten, onderverdeeld over drie modules. De eerste module bestaat uit drie producten die samen de Beroepsgerichte Leeromgeving vormen. De tweede module richt zich op het Beroepsgericht Begeleiden en omvat twee producten, namelijk Begeleiden in de BPV en coachen van studenten. De derde module is de Onderzoekende professional. 

De cursisten kunnen in samenspraak met het eigen team kiezen aan welke producten zij wanneer willen werken. Hierdoor wordt flexibilisering binnen het traject mogelijk en zijn zij in the lead van hun eigen leertraject. 

Vanuit het gedachtegoed van ONmbo over samen opleiden vindt de begeleiding gedurende het leerproces van de cursist voor het merendeel plaats in de eigen beroepspraktijk en voor een deel op de PDG opleiding. Op de werkplek bestaat de begeleiding uit de werkplekbegeleider en schoolopleider. Daarnaast wordt de cursist begeleid door de opleiders van HAN-ILS. Zij bieden allen zowel inhoudelijke kennis aan als leerstrategieën die nodig zijn om zich te ontwikkelen als docent en als professional in het beroepsonderwijs. 

Beoordeling

De beoordeling van de producten vindt plaats op de werkplek middels ontwikkelingsgerichte feedback door de werkplekbegeleider. Deze feedback neemt de cursist mee in de definitieve beroepsproducten, die door de opleiders van de PDG worden beoordeeld. De opleiding wordt afgerond met een driegesprek waarin de cursist samen met een opleider van de HAN en een opleider of teamleider van het ROC laat zien dat hij een startbekwame mbo-docent is.

ONderzoek

De laatste module is de module de Onderzoekende Professional. Deze module bestaat uit het doen van praktijkonderzoek, waarin de cursist zijn onderzoekende houding door het doen van een praktijkonderzoek aantoont en uit professioneel leiderschap. Dit laatste beroepsproduct is tevens het eindassessment waarin de cursist tijdens een eindgesprek zijn professionele ontwikkeling gedurende de anderhalf jaar op geheel eigen wijze mag aantonen. De keuze voor een onderwerp of thema van een beroepsproduct komt tot stand in samenspraak met het team waarin de cursist werkzaam is. Op deze wijze worden de producten betekenisvol voor zowel de cursist als het team.

Links en documenten

ONdersteuning en professionalisering