Menu

WPL1

De kernvraag bij WPL1 is: “Kan en wil ik docent worden?” Deze fase staat in het teken van kennismaken met het docentschap, het geven van deellessen en het mbo op zich. Hierbij worden opdrachten aangereikt, waarmee de docent in opleiding zich op het brede werkveld van de (mbo-)docent oriënteert. Deze opdrachten worden onderzoeksmatig uitgevoerd waarbij de literatuur is voorgegeven. 

De student in beeld

De eerstejaars student van de opleiding HAN ILS wil de vraag beantwoorden: “Kan en wil ik leraar worden?” Behalve de eigen onderwijsbiografie heeft de student in het algemeen nog geen ervaring in de rol als docent opgedaan. Hij zoekt uit of het beroep en de opleiding bij hem past. Mogelijk heeft de student in de eigen onderwijsbiografie kennis van het mbo (als student). In veel gevallen heeft de student nog geen kennismaking gehad met het mbo.

Integraal beroepsbeeld wpl1

De student heeft gekozen voor het beroep van leraar. Hij heeft de rol van leraar aangenomen. De student bereidt onder begeleiding lesonderdelen voor en voert deze uit. In zijn reflecties op de lesonderdelen is de student gericht op ontwikkeling van zijn competenties.

Begeleiden en opleiden

Tijdens werkplekleren 1 vindt een groot deel van de begeleiding tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten van de opleiders vanuit het ONmbo team plaats. Je begeleidt de docent in opleiding bij zijn eerste stappen in het lesgeven. Je laat hem de taken van de docent en de verschillende rollen van een mbo-docent zien. Je ondersteunt hem bij het uitvoeren van zijn opdrachten en helpt om de koppeling van de theorie te maken naar de opdracht/praktijk.

Verantwoording programma

                                                                                                                                         programma
 

Inhoudelijk - Elke stagedag zullen studenten vanuit de doelen voor WPL1 in willekeurige volgorde iets:

  • Doen: bezoeken, interviewen, observeren, oefenen, gefaseerd les gaan geven
  • Denken: praktijkervaringen koppelen aan theorie
  • Voelen: cyclisch reflecteren op de betekenis van het geleerde, voor zichzelf in relatie tot het beroep van leraar 

Didactisch - Elke stagedag wordt vormgegeven volgens het hamburgermodel’ dat bestaat uit plenair opstarten, vervolgens in duo’s of trio’s leeractiviteiten uitvoeren en tenslotte plenair afronden. Het onderwijskundig deel vanuit het ILS krijgt integraal vorm tijdens de plenaire onderdelen. Tijdens het opstarten zal onder andere de WISH-methodiek van Ruud Klarus worden gebruikt.

Pedagogisch - Om een veilig leerklimaat voor de student te creëren wordt het zelf lesgeven gefaseerd opgebouwd, te beginnen in de eigen groep met medestudenten. Via meerdere keren ‘droog oefenen’ (simulaties), gevolgd door (peer)feedback en zelfbeoordeling groeit de student toe naar enkele lesactiviteiten met een mbo-groep.

Beoordeling

In de eindbeoordeling van de docent in opleiding werk je samen met de opleiders. Jij beoordeelt vooral competentie 3 (vakinhoudelijk/ vakdidactisch) en vult de beoordeling van de opleiders verder aan.

ONderzoek

Tijdens wpl 1 voert de student verschillende opdrachten aangereikt door de opleiders onderzoeksmatig uit.

Links en documenten

De volgende documenten zijn ook via de site van bureau extern te vinden:

 

                                          

ONdersteuning en professionalisering

In onze voorbeeldrol voor de docent in opleiding leren we van en met elkaar en willen we ons eigen handelen steeds professionaliseren. Daarom vinden er regelmatig intervisie en themabijeenkomsten voor werkplekbegeleiders plaats. Voor de mogelijkheden en data zie professionaliseringsactiviteiten. Wat kunnen docenten (in opleiding) verder van je leren? Laat het ons weten en verzorg een (deel-)bijeenkomst voor docenten in opleiding sectorbreed. Je kunt mailen naar de coördinator, de schoolopleiders of via de contactpagina contact opnemen.