Menu

Visie ONmbo

ONmbo: 1 + 1 = 3

ONmbo is dé mbo (aspirant) opleidingsschool in de regio Nijmegen. Collega’s van ROC Nijmegen, HAN Sport & Bewegen (HAN-ALO) en HAN Instituut voor Leraar en School (HAN-ILS) leiden hier gezamenlijk eerste- (HAN-ALO) en tweedegraads docenten op.

  1. Binnen ONmbo leiden wij samen eerste- en tweedegraads docenten op in de unieke context van het mbo.
  2. We willen bijdragen aan het verbinden tussen theorie en praktijk, het leren op het instituut en de werkplek.
  3. We benutten de context van ROC Nijmegen om beroepsgericht op te leiden en met de verschillende rollen van de mbo-docent kennis te laten maken.
  4. Binnen ONmbo leren collega’s van en met elkaar door samen te ontwikkelen en uit te voeren.
  5. We geven het mbo een prominentere plaats in de lerarenopleidingen.
  6. We leiden goede docenten op voor de toekomst met mbo-specifieke competenties.                                             

Uitgangspunten

Centraal thema binnen ONmbo is beroepsgerichte activerende didactiek. Onder deze kapstok verzorgen wij beroepsgericht onderwijs voor mbo-studenten. De leerstof krijgt betekenis en is activerend, zodat de mbo-studenten zich de stof actief eigen maken. Mbo-docenten staan dagelijks voor de taak om hun vak betekenis te geven, in de context van het beroep waarvoor ze mbo-studenten opleiden. Hier willen we aankomende docenten binnen ONmbo in opleiden. De expertises van collega’s van de HAN en ROC vullen elkaar hierin aan.

Vanuit ons centrale thema beroepsgerichte activerende didactiek, werken we aan de koppeling van theorie en praktijk en stimuleren we kritisch onderzoekend leren van de docenten in opleiding. Dat sluit aan bij de manier waarop de mbo-docent in het kwalificatiedossier wordt beschreven: als een professional die kritisch, zelfreflecterend en onderzoekend is ‘op zijn eigen rol’.

Eveneens geïnspireerd op het kwalificatiedossier voor de mbo-docent, laten we binnen ONmbo docenten in opleiding kennismaken en ervaring opdoen met de verschillende rollen van de mbo-docent. Denk hierbij aan de rol als ontwerper en uitvoerder van onderwijs, examinator, SLB en BPV-docent.

In onze begeleiding zetten we “de docent in opleiding in the lead” om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces. Een mbo-docent, zoals beschreven in het kwalificatiedossier, blijft zich een leven lang ontwikkelen en neemt hierin the lead.

ONmbo leidt toekomstige docenten op. De ontwikkeling van docenten houdt echter niet op na de afronding van een lerarenopleiding. Daarom hebben we ook oog voor het aansluitende traject, de inductiefase en stimuleren we de professionalisering van zittende docenten