Menu

Minor

Begeleiden en Beoordelen

Alle stages worden begeleid door gecertificeerde werkplekbegeleiders binnen het team waarin jij stageloopt. Ze ondersteunen jou bij het realiseren van je stagedoelen en je krijgt advies over welke leeractiviteiten je kunt ondernemen. Ook helpen ze jou om de theorie aan jouw lespraktijk te koppelen, door het stellen van vragen. 

Bij de opleidingsschool vinden wij het belangrijk dat jij de ruimte krijgt om onderdeel te zijn van het onderwijsteam, op een manier die past bij jou en je stage. Ook hiervoor draagt jouw werkplekbegeleider zorg. Op deze manier ontdek je wie jij bent als docent en wat jouw visie is op lesgeven, maar ook hoe je bent als collega en wat jij kunt bijdragen in een team.

Als docent in het MBO heb je immers meerdere rollen. Je bent niet alleen docent, maar studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider en examinator.

In het beoordelen van jouw stage werken de stagedocent HAN-ALO, schoolopleider  en werkplekbegeleider samen. Een lesbezoek vindt alleen plaats met een specifiek doel en kan worden aangevraagd door de stagedocent HAN-ALO, de werkplekbegeleider, de schoolopleider of de student zelf. De stagedocent HAN-ALO en de werkplekbegeleider zijn beiden betrokken bij de tussen- en eindbeoordeling van de student en hebben daarover regelmatig contact

In het beoordelen van jouw stage werken de schoolopleider en instituutsopleider samen. Een van hen doet een lesbezoek en is betrokken bij de tussen- en eindbeoordeling door de werkplekbegeleider. Je wordt door hen samen beoordeeld op basis van de benodigde competenties en vaardigheden, die horen bij de eindkwalificaties van de verschillende stages. 

Opdrachten

         

                                                                                                   INLEVEREN OPDRACHTEN

Als je stage loopt bij het ROC Nijmegen maak je deel uit van de Opleidingsschool. Los van de vereisten van de HAN met betrekking tot stage, dien je hier ook een aantal aanvullende opdrachten te maken. Onderstaand een overzicht van de opdrachten die je kunt verwachten:                        

  1. Leerwerktaken MBO
  2. Video-opnames
  3. Tweewekelijkse reflecties

Leerwerktaken MBO - Ongeacht het stage-type dat je volgt, maak je 1 MBO-specifieke leerwerktaak. Bepaal de keuze voor deze leerwerktaak met behulp van jouw leerwerkplan en in overleg met je werkplekbegeleider. Deze laatste zal jouw leerwerktaak ook beoordelen.

Een leerwerktaak is een authentieke, hele en unieke taak, die de individuele student tijdens het werkplekleren besluit uit te voeren, om binnen de vastgestelde beroepstaken de vereiste competenties te ontwikkelen en te verwerven. De verzameling van de leerwerktaken vind je op de website van Bureau Extern. Hier zijn zowel de algemene als de MBO-specifieke leerwerktaken te vinden. De MBO-specifieke leerwerktaken zijn gebaseerd op het kwalificatiedossier van de MBO docent waarin de verschillende rollen en taken die een MBO-docent uitvoert uiteen gezet zijn. 

Video-opnames - Als je je LIO stage volgt bij ROC Nijmegen of je doet de KOP-opleiding, maak je drie lesopnames; aan het begin, het midden en het eind van jouw stageperiode. Alle overige stagevarianten maken twee lesopnamen. De lesopnamen bespreek je met je werkplekbegeleider. Desgewenst kan ook de schoolopleider vragen om een opname.

Reflectie - Elke twee weken maak je een reflectie die je aan de werkplekbegeleider en de schoolopleider stuurt. Je kunt hiervoor het format gebruiken dat HAN ILS tijdens de les aanbiedt.

Programma

Hier vind je het complete programma voor Minor MBO schooljaar 2018/2019. Je kunt in de kalender van deze site zien wanneer deze bijeenkomsten zijn en waarover ze gaan.

Ben je student en wil je precies weten in welk lokaal het plaatsvindt, dan klik je hier. Je komt dan op de sharepoint omgeving van ONmbo. Wil je deze planning aan jouw agenda toevoegen, zodat je altijd up to date blijft? Dan kun je hier een handleiding downloaden die je uitlegt hoe dat moet. . 

ONderzoek

Formulieren

De beoordelingsformulieren en voorbeelden van een leerwerkplan zijn op de site van bureau extern te vinden.

Stagekaart

Op de site van Bureau extern vind je de huidige stagekaart. Hierin staat onder andere

  • de duur van de stage
  • de periode
  • hoeveel uur begeleiding er beschikbaar is
  • welke dagen
  • hoeveel lessen etc.