Menu

ONmbo

De werkplekbegeleiders en leden van de opleidingsteams zijn ontzettend belangrijk voor de begeleiding en opleiding van de stagiaires en medewerkers. Om de structuur goed neer te zetten is er, naast de werkplekbegeleiding, per sector een schoolopleider en een onderzoeksbegeleider beschikbaar. Daarnaast is er een projectorganisatie die betrokken is bij de uitvoering van de opleidingsschool.  Hun contactgegevens zijn hier  toegankelijk voor interne betrokkenen van ONmbo. 

Ben je extern en heb je vragen over ONmbo dan kun je het contactformulier invullen of mailen naar ONmbo@roc-nijmegen.nl

Visie

ONmbo: 1 + 1 = 3

ONmbo is dé mbo opleidingsschool in de regio Nijmegen. Collega’s van ROC Nijmegen, HAN Sport & Bewegen (HAN-ALO) en HAN Instituut voor Leraar en School (HAN-ILS) leiden hier gezamenlijk eerste- (HAN-ALO) en tweedegraads docenten op.

  1. Binnen ONmbo leiden wij samen eerste- en tweedegraads docenten op in de unieke context van het mbo.
  2. We willen bijdragen aan het verbinden tussen theorie en praktijk, het leren op het instituut en de werkplek.
  3. We benutten de context van ROC Nijmegen om beroepsgericht op te leiden en met de verschillende rollen van de mbo-docent kennis te laten maken.
  4. Binnen ONmbo leren collega’s van en met elkaar door samen te ontwikkelen en uit te voeren.
  5. We geven het mbo een prominentere plaats in de lerarenopleidingen.
  6. We leiden goede docenten op voor de toekomst met mbo-specifieke competenties.                                             

Uitgangspunten

Centraal thema binnen ONmbo is beroepsgerichte activerende didactiek. Onder deze kapstok verzorgen wij beroepsgericht onderwijs voor mbo-studenten. De leerstof krijgt betekenis en is activerend, zodat de mbo-studenten zich de stof actief eigen maken. Mbo-docenten staan dagelijks voor de taak om hun vak betekenis te geven, in de context van het beroep waarvoor ze mbo-studenten opleiden. Hier willen we aankomende docenten binnen ONmbo in opleiden. De expertises van collega’s van de HAN en ROC vullen elkaar hierin aan.

Vanuit ons centrale thema beroepsgerichte activerende didactiek, werken we aan de koppeling van theorie en praktijk en stimuleren we kritisch onderzoekend leren van de docenten in opleiding. Dat sluit aan bij de manier waarop de mbo-docent in het kwalificatiedossier wordt beschreven: als een professional die kritisch, zelfreflecterend en onderzoekend is ‘op zijn eigen rol’.

Eveneens geïnspireerd op het kwalificatiedossier voor de mbo-docent, laten we binnen ONmbo docenten in opleiding kennismaken en ervaring opdoen met de verschillende rollen van de mbo-docent. Denk hierbij aan de rol als ontwerper en uitvoerder van onderwijs, examinator, SLB en BPV-docent.

In onze begeleiding zetten we “de docent in opleiding in the lead” om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces. Een mbo-docent, zoals beschreven in het kwalificatiedossier, blijft zich een leven lang ontwikkelen en neemt hierin the lead.

ONmbo leidt toekomstige docenten op. De ontwikkeling van docenten houdt echter niet op na de afronding van een lerarenopleiding. Daarom hebben we ook oog voor het aansluitende traject, de inductiefase en stimuleren we de professionalisering van zittende docenten

Zo leiden wij op

Zoals in onze visie benoemd, willen we binnen ONmbo gezamenlijk aankomend eerste- en tweedegraads docenten opleiden. Hiervoor benutten wij binnen ONmbo onze unieke context als ROC om docenten in opleiding kennis te laten maken met het mbo. Daarnaast kunnen ze ervaring opdoen en zich, gebaseerd op de bekwaamheidseisen, bekwamen als docent binnen onze opleidingsschool. We leiden gezamenlijk op naar de eindkwalificaties van de lerarenopleiding. In aansluiting op onze context, maken we gebruik van het  kwalificatiedossier-mbo-docent , als leidraad om studenten ook voor te bereiden op lesgeven in het mbo.

Zoals beschreven in het kwalificatiedossier-mbo-docent en in de visie van ROC Nijmegen en HAN ILS, blijft de (mbo-)docent zich een leven lang ontwikkelen. Om naar dit doel toe te werken is het relevant de docent in opleiding een kritisch onderzoekende houding aan te leren waarin hij de theorie en de praktijk kan koppelen en steeds meer de regie over zijn eigen ontwikkeling neemt, in the lead is. Zodoende hebben we een onderzoeksleerlijn in ons curriculum opgenomen die afgestemd is op de fase van de opleiding en de leerbehoeftes van de individuele student.

Een mbo-docent kenmerkt zich door de verschillende rollen van dit beroep uit te kunnen voeren en is in staat het eigen onderwijs in dienst te stellen van het opleiden tot het beroep van de doelgroep. Het kennismaken en ervaring kunnen opdoen met de verschillende rollen van de mbo-docent en het toepassen van beroepsgerichte activerende didactiek zijn daarom uitgangspunten van ONmbo.

ONmbo kent de volgende leertrajecten:
Voltijd lerarenopleiding ILS (4 jaar) waarin WPL1 in jaar 1, WPL2a in jaar 2, WPL2b in  jaar 3 en WPL3 in jaar 4 uitgevoerd worden.

Deeltijd lerarenopleiding ILS (ca. 3 jaar) waarin WPL1 in jaar 1, WPL2 jaar 2 en WPL3 in jaar 3 uitgevoerd worden. Deze opleiding kent veel maatwerktrajecten.

KOP- lerarenopleiding ILS (1 jaar) waarin WPL1 en WPL2 in de eerste helft van het jaar en WPL3 in de tweede helft van het jaar worden uitgevoerd.

Minor ‘lesgeven’ (half jaar) waarin WPL2 wordt uitgevoerd.

Voltijd lerarenopleiding S&B (4 jaar) waarbij hoofdfase 2 in jaar 3 en hoofdfase 3 in jaar 4 worden uitgevoerd.

PDG-traject ILS voor zij-instromers (max. 2 jaar), waarin de lerende in dienst ca. 1,5-2 jaar samen worden opgeleid.

Tweejarig inductie-traject voor startende collega’s.

Dit zijn wij

Het team ONmbo bestaat uit schoolopleiders, onderzoeksbegeleiders, andere lerarenopleiders, coördinatie en ondersteuning. Hieronder een overzicht.

Schoolopleiders 
Tineke Mouthaan
Linda Franken
Karin Dusee
Gijs van Wanrooij

Instituutsopleiders
Rianne Romijnders
Maud Ras

Projectleiders
Sissy Uhrig
Claudia Goumans

Onderzoeksbegeleiders
Jan Meeuwissen
Lieke Smolders
Yvette ten Holder
Lieke Blom
Carlijn van den Boogaard

Docent WPL1
Thomas Kerkhoff